Ze raken weer gemotiveerd en weten weer waarvoor ze het doen.

‘kom uit je schoolgebouw en ga participeren’
17-01-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Het 040 project is een project van de opleiding Sociaal Cultureel Werk (SCW) van het Summa College. Bij de eerste proefgroep van 12 studenten waren er geen uitvallers, 11 studenten vervolgen hun opleiding aan SCW en 1 student is geplaatst op een andere school die beter bij hem past. Dat is geweldig gezien het feit dat het om geïndiceerde risicoleerlingen ging. Ook de studenten zijn zeer enthousiast over het 040-project. Ronald de Bruijn verteld over dit zeer succesvolle project bij het tegengaan van voortijdige schoolverlaters

De afdeling SCW heeft een groot percentage aan uitval. We deden al veel voor onze studenten om uitval te voorkomen omdat de doelgroep voor deze opleiding vaak veel afleiding/ruis in hun leven heeft. Drugs, justitie, problemen thuis, en dergelijke.  ‘Het zijn leuke mensen maar vaak met kantjes in hun leven die schooluitval veroorzaken’. De uitval was dus groot.

Op een gewone stageplek lukt het niet voor deze studenten
We begonnen met een met een project bij Area 51, een skatepark gevestigd op het terrein van Strijp-S in Eindhoven en Mad Skills, urban culture activiteiten. Studenten liepen er stage maar werden vanuit school intensief begeleid. Het waren studenten die even een tandje lager functioneerden. Studenten die intensieve begeleiding nodig hadden en structuur. Studenten bij wie bijvoorbeeld iets speelde in de thuissituatie, situaties van tijdelijke aard. ‘Je biedt ze structuur en rust en de ruimte om het leven weer op orde te krijgen’. Op een gewone stageplek lukt het niet voor deze studenten. Het werkveld staat onder druk, ze worden dan gezien als extra handjes, en er is minder tijd voor de begeleiding van stagiaires.

Een grote speeltuin
Het project was zo succesvol dat er steeds meer projecten bij kwamen: ondersteunen bij activiteiten bij Koninginnedag, e-moves, urban culture, rock opera, Dynamo, Vaartbroek, GGZ, Rode Kruis, etc. Er is veel vraag van uit het beroepenveld voor ons project: projecten, met ouderen, theater, kinderen, popfestival. Leuke projecten, het is een grote speeltuin. Studenten hebben veel invloed op hun stage en waar ze gaan stagelopen en de intrinsieke motivatie is dan ook hoog bij studenten. 040 Projects is een stage bureau dat organisaties in het werkveld ondersteunt bij de uitvoering van activiteiten. We ontwikkelen zelf geen activiteiten maar ondersteunen organisaties daarbij, dit in verband met het voorkomen van verdringing op de markt.

Intussen is de groep studenten uitgebreid met een andere groep studenten waarbij het uitval risico ook groot is: studenten voor wie de opleiding niet genoeg te bieden heeft. Bij dit project lopen ze een aangepaste stage, meer tegen het HBO niveau aan, met veel zelfstandigheid. Ze leren ondernemerschap en zelfstandig leren in de praktijk. Ze raken weer gemotiveerd en weten weer waarvoor ze het doen.

De begeleiding van de studenten is intensief in dit 040-project: ‘we zitten er bovenop’. Studenten moeten tussen 09.00 – 09.15 uur bijvoorbeeld binnen zijn of gebeld hebben. Je zit dan nog vooraan in de uitval en er volgt direct een gesprek.  En bij 3 keer een gesprek sta je op ‘rood’ en wordt er samen met de loopbaanbegeleider gekeken of het wel een haalbare kaart is.

Slapeloze nachten
‘Soms heb ik er ook wel eens slapeloze nachten van.’ zegt Ronald. Het is gewoon spontaan ontstaan maar de beheersmatige kant is enorm. Er is veel vraag naar samenwerkingsverbanden vanuit zeer veel verschillende organisaties. De projecten blijven onder verantwoordelijkheid van de organisatie. 040 project is geen ‘uitzendbureau’ is maar een bureau dat stagiaires intensief ondersteunt bij de uitvoering van stage activiteiten. Te allen tijde moet helder zijn dat 040projects een onderwijsvoorziening is. 

De uitbouw van 040-Projects tot 40 deelnemers, en op middellange termijn naar een nog grotere groep deelnemers, heeft er voor gezorgd dat er in de uitvoering meerdere collega’s van SCW worden betrokken. Dit laatste biedt ook grote voordelen voor het onderwijs. De docent is ook weer direct bezig, met sociaal cultureel werk. Bij activiteiten sta je langs de student te werken, je laat ze zien ‘zo zien zo manieren’.  Ook voor de docent is het leerzaam. Het werkveld verandert en het is goed om daar weer mee in contact te staan en te weten wat er speelt. Dit kan je dan weer in je lessen verwerken en je begeleidingsmethodieken op aanpassen. ‘Kom uit je schoolgebouw en ga participeren’. Bij sommige collega’s is er wel drempelvrees. Je moet ook weer ‘s avonds werken en in de weekenden en dus geen 9 tot 5  mentaliteit hebben.

Er wordt nu gekeken of er ook op andere plaatsen binnen Summa College vergelijkbare voorzieningen ingericht kunnen worden. ‘We zijn we aan het onderzoeken welke partijen binnen Summa College een bijdrage kunnen leveren. Een ieder die zich meldt,  vindt een gewillig oor.’