Inspiratiebijeenkomsten binnen het programma VSV


Van tijd tot tijd zijn er binnen het programma VSV zogenaamde inspiratiebijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten hadden tot doel om, precies wat de naam al doet vermoeden, de deelnemers te inspireren en dan met name op de producten/ diensten die door de onderwijsteams ontwikkeld zijn.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor de projectleiders en leverden als resultaat dat mensen diensten/ producten van elkaar zijn gaan overnemen en dat projectleiders weer geïnspireerd werden om hun activiteiten binnen het programma VSV door te zetten.

Vanwege de voormalige projectstructuur werden deze bijeenkomsten echter alleen georganiseerd voor de projectleiders van werkstroom 2.

Voor projectleiders en projectmedewerkers van werkstroom 3 wordt er nu op vrijdag 4 april een inspiratiebijeenkomst georganiseerd.

Omdat de andere werkstromen nu ook steeds meer in een stroomversnelling raken, zullen de inspiratiebijeenkomsten in mei en juni 2014 georganiseerd worden voor alle projectleiders van alle werkstromen.

In maart 2013 kunnen alle projectleiders daarom een uitnodiging voor een eerstvolgende inspiratiebijeenkomst verwachten!