‘Goed naar elkaar luisteren verbetert verzuimbeleid’

Leerplichtconsulent Helmond
07-10-2010    Redactie    Nieuwsarchief

Loes Berkers, leerplichtconsulent in Helmond.

Soms is het nodig om dieper te graven om achter de toedracht van het spijbelen te komen. ‘Als ze na dat gesprek gewoon doorgaan en HALT ingeschakeld moet worden is er meer aan de hand. Psychische problemen, een fout vriendenclubje; het kan van alles zijn.’ Berkers gelooft dat het aantal spijbelaars in het voortgezet- en beroepsonderwijs niet spectaculair groeit, maar dat de problematiek wel moeilijker te hanteren wordt. ‘Met vier leerplichtconsulenten hebben we onze handen vol in Helmond. Bovendien ervaren we nog wel eens hobbels op de weg als we jongeren die veel verzuimen doorverwijzen naar speciaal onderwijs, hulpverlening of GGZ.
Voor de scholen is dat trouwens lastiger dan voor ons, want zij moeten door met zo’n leerling.’ Zij ziet wel dat verzuimbeleid steeds hoger op de agenda komt in het onderwijs. ‘Het ROC begint zijn verzuimregistratie op een hoger peil te brengen. Scholen zien dat wij hun meldingen goed oppikken. Dat stimuleert hen om er meer werk van te maken.’
Berkers pleit voor extra aandacht voor de leerling die nog maar net de deur van de basisschool achter zich heeft dichtgeslagen.

‘Die begint net op het VO en is dan meestal nog goed bereikbaar.’ Daarnaast is communicatie volgens haar een sleutel tot succes. ‘Over en weer moeten we weten waar we mee bezig zijn. Daarom laten we ons gezicht vaker op school zien. Als je goed naar elkaar luistert in een open sfeer word je verzuimbeleid beter.’