Kans om vernieuwende ideeën te verwezenlijken

LerarenOntwikkelFonds van start
09-11-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Op 7 oktober is tijdens het Lerarencongres 2015 het LerarenOntwikkelFonds (LOF) officieel gelanceerd. Leraren met een goed idee ter verbetering van het onderwijs, kunnen vanaf nu bij het LOF financiële ondersteuning aanvragen om dit idee te realiseren. 

Zij dienen hiertoe hun idee op te sturen naar het fonds. De ondersteuning kan alleen worden aangevraagd door een individuele leraar uit het primair, speciaal of voortgezet onderwijs, met instemming van zijn of haar bevoegd gezag. Een jury zal uit alle inzendingen de beste ideeën selecteren. Er zijn dit schooljaar drie selectiemomenten: 3 november, 10 februari en 9 mei.

Leraren kunnen hun initiatief indienen via http://lof.onderwijscooperatie.nl/. Leraren die worden gekozen voor deelname aan het LOF krijgen een financiële bijdrage van maximaal 75.000 euro om hun initiatief verder te ontwikkelen. Ook worden de deelnemers in kleine groepjes gecoacht bij het uitvoeren van hun plannen. Daarnaast zijn er verplichte Lerarenlabs en facultatieve Open labs waar deelnemers en coaches bijeenkomen om met en van elkaar te leren.

Kans om vernieuwende ideeën te verwezenlijken
De organisatie van het LerarenOntwikkelFonds is in handen van de Onderwijscoöperatie. Het fonds bouwt voort op het programma Onderwijs Pioniers, waarmee de Onderwijscoöperatie leraren al de kans bood om hun vernieuwende ideeën te verwezenlijken. Met het LOF wil de organisatie de positie van de leraar versterken als de spil in het onderwijsproces. Ook hoopt de Onderwijscoöperatie met het LOF leraren meer aan het denken te zetten over de eigen professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs. In totaal is vijf miljoen euro beschikbaar voor het LOF.