‘Tja, het had ook een tien kunnen zijn’

Loopbaanbegeleider
03-02-2011    Redactie    Nieuwsarchief

Lambert Rombouts, loopbaanbegeleider

We noemen hem John* voor het gemak. Op vragen reageert John doorgaans kort en afgemeten, maar niet onvriendelijk. ‘John is autistisch, hij heeft een rugzakje’, legt Rombouts uit als de jongen weer terug is naar zijn klas. ‘Zijn prestaties zijn best behoorlijk, maar hij schat niet altijd goed in wat van hem wordt verwacht. Daardoor heeft hij meer sturing nodig. Vooral bij het organiseren en plannen van zijn werk.’ Het gesprek komt op wiskunde. Daar heeft hij bij een proefwerk een onvoldoende gehaald. Rombouts wil weten waarom. ‘Nou, dat had ik wel verwacht’, zegt John. ‘Ik snap het niet als de docent het uitlegt. En ik niet alleen.’ De loopbaanbegeleider doet zijn leerling een suggestie aan de hand. ‘Ik weet dat het niet je sterkste vak is, maar je kent ook jongens die goede punten halen. Vraag het eens aan hen als je de leraar niet kunt volgen.’

Bij rekenen komt hij beter uit de bus: een 6,4. John is daarmee tevreden. ‘Het is een voldoende, hè.’ Rombouts denkt dat er wat meer ingezeten had. ‘Je legt de lat niet zo hoog. Het had ook een acht kunnen zijn.’ John glimlacht minzaam. ‘Tja, het had ook een tien kunnen zijn.’ De talenten van de ROC leerling liggen vooral op het terrein van webdesign. ‘Het is mijn favoriete vak’, beweert hij trots. Toch is de loopbaanbegeleider ook dit keer kritisch. ‘Bij je laatste toets heb je een zeven gehaald. Dat is op zich een keurig cijfer, maar van jou valt het me toch een beetje tegen.’ John beaamt dat. ‘Mij ook. Ik had de laatste opdracht niet goed.’

Overuren draaien

Op het eind van het 20 minuten durend onderhoud nemen ze de opdrachten door die nog voor de kerst in het verschiet liggen. Rombouts leent John een pen en hamert er bij hem op dat hij toch vooral opschrijft wat hem allemaal te doen staat. Tot slot informeert de ROC docent naar de plannen voor de kerstvakantie. ‘Extra werken bij de supermarkt’, geeft John aan. ‘Overuren draaien; het zal razend druk zijn’. Van al zijn studenten praat Rombouts het vaakst met John. ‘Ik coach hem vooral op zijn vaardigheden, want zijn capaciteiten zijn oké. Ik denk dat we John gericht moeten blijven ondersteunen om hem door zijn schoolperiode heen te helpen. Zeker als hij straks met stage gaat.’

*de naam John is gefingeerd.