Positieve bijdrage voor jouw school

Maak je agenda vrij
01-09-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Het VSV programma heeft voor schooljaar 2015-2016 ruim 70 projectaanvragen ontvangen. Bij de aanvraag van deze projecten blijkt er veel bereidwilligheid en inzet te zijn om leerlingen c.q. studenten naar een succesvolle afronding van de studie te begeleiden.

In de afgelopen jaren zijn in de regio 37 op diverse scholen al veel goede initiatieven ontwikkeld. Deze scholen boeken daar veel vooruitgang en succes mee. De “good practices” kunnen wellicht ook een positieve bijdrage leveren op scholen met vergelijkbare vraagstukken.

Wij willen jullie dan ook van harte uitnodigen om deze ervaringen met elkaar uit te wisselen zodat dit kan dienen als input voor uw eigen aanpak.

Tussen oktober en half december zullen er bijeenkomsten rondom de verschillende thema’s worden georganiseerd door de mensen die rechtstreeks bij de projecten betrokken zijn voor ieder die daar belangstelling voor heeft.

Daarnaast zal in november een moment worden georganiseerd waar we de leidinggevenden willen informeren over de diverse ontwikkelingen en projecten in de regio.

Op de website worden de thema’s met bijbehorende projecten vermeld. Medio september volgt de uitnodiging voor de verschillende inspiratiebijeenkomsten.

We kijken uit naar uw komst en hopen dat u uw agenda hier voor vrij kunt maken.