Handen ineen voor onze studenten en de opleiding

Maak ruimte voor de keuze
21-09-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Anja van Roekel en Twan Jansen

Om te zorgen voor een intensiever contact met aanleverende scholen en studenten een bewustere keuze te laten maken voor de vervolgopleiding, maar ook om de opleiding realistisch te promoten, hebben het Stedelijk College Eindhoven en de opleidingen Verkoper en Verkoopspecialist van het Summa College ervoor gekozen om de handen ineen te slaan. Ik ben in gesprek met Twan Jansen, docent en mentor aan het Summa College in Eindhoven.

‘Door een intensiever contact met de aanleverende scholen kunnen we er voor zorgen dat studenten een bewustere keuze maken voor de opleiding, zodat de kans op uitval vermindert.’

Drie jaar geleden zijn we gestart met een nauwere samenwerking met het Stedelijk College. Na het eerste jaar waren we erg enthousiast over deze samenwerking en hebben we deze uitgebreid naar andere scholen.

Voorlichting aan studenten én docenten
Docenten van de opleidingen Verkoper en Verkoopspecialist geven niet alleen voorlichting aan aankomende studenten tijdens mentoruren, maar ook aan de docententeams van het vmbo. De opleiding wordt op een realistische manier gepromoot inclusief arbeidsmarktrelevantie. Voor de docenten van het vmbo is het ook prettig om te zien waar hun studenten terecht komen, welke lesmethodes en stijl we gebruiken. We koppelen ook naar hun terug waar we tegen aan lopen. Zo zijn normen en waarden erg van belang voor de beroepshouding die we van studenten verwachten. Als dit bij nieuwe studenten een aandachtspunt blijkt te zijn dan koppelen we dit terug naar de aanleverende school op deze manier.

Meeloopdagen
Verder kunnen vmbo-leerlingen proeflessen volgen op de meeloopdagen, zodat zij een beeld krijgen van de vakken en de vakinhouden die hen te wachten staan. De leerlingen werken aan projecten die hun hier een goed beeld van geven. Het voordeel is dat je als school dan ook al zelf een beeld hebt van een leerling als hij bij je een proefles volgt. Een voordeel is ook dat de aanstaande studenten al een bekend gezicht kennen als ze beginnen aan hun opleiding. ‘Ik ben een makkelijk aanspreekpunt daardoor voor de studenten. Dat is ook heel erg mooi. Zo met de laatste diplomauitreiking: je hebt ze al leren kennen op het VMBO en nu staan ze daar met hun diploma. Dan voel ik me zo trots!'.

Warme overdracht
Daarnaast zorgen de beide scholen voor een warme overdracht. We gaan met de mentor van de potentiële leerlingen aan tafel en kijken waar we rekening mee moeten houden bij deze aanstaande studenten. Dit werkt heel prettig!

Dan kun je zoveel bereiken

Op deze manier hebben studenten een reëel beeld van de opleiding en de opleidingskansen en de arbeidskansen. De uitvalkans vermindert hierdoor! Maak ruimte voor de keuze en zorg voor een goede oriëntatie op opleiding en beroep. Als je als een team samenwerkt met je aanleverende scholen kun je zoveel bereiken!