‘Bij het bestrijden van VSV stoppen we nu nog te vaak bij het onderwijs’

Marjo Crijns
16-01-2012    Redactie    Nieuwsarchief

Marjo Crijns, VSV-contactpersoon

Voor Marjo Crijns, een van de VSV-contactpersonen op het ROC Eindhoven hoort daar in ieder geval het terugdringen van de bureaucratie als prioriteit in te staan. ‘Dan hou je tijd over voor de échte begeleiding van leerlingen. Nu is de aanpak veel te verkokerd; iedereen doet wat. Eigenlijk heeft een scholier gedurende het hele loopbaantraject een vaste persoon nodig. Dat is ideaal om samen een geschiedenis op te bouwen.’ Crijns hoorde echt weinig nieuwe dingen in Heeze. ‘Wat me opnieuw opviel was het gebrek aan gezamenlijkheid. Bij het bestrijden van VSV stoppen we nu nog te vaak bij het onderwijs. Het is belangrijk dat we met elkaar het probleem aanpakken.’ De manager onderwijs van de school voor Economie, Administratie en ICT miste ook concrete actiepunten. ‘De verhalen waren allemaal heel verhelderend, maar waar was de actielijst?’

Actieplan

Ook Roos van Hoof, leerplichtambtenaar in Veldhoven vond dat de oplossingen om schooluitval aan te pakken op de conferentie teveel onder de tafel bleven. ‘ Wel heb ik weer gemerkt hoe belangrijk een goede loopbaanbegeleiding is en dat studenten een opleiding kiezen die goed bij hun persoon aansluit.’ Veldhoven werkt als extra inzet naast het regionale convenant ook met een eigen Actieplan VSV. ‘Een van de acties is een Time Out Voorziening uitgevoerd door en op het Sondervick College.’ Helga Atteveld, VSV-contactpersoon op de school voor laboratoriumonderwijs van het ROC Eindhoven vond het op 2 november een ‘nuttige en leerzame dag’. ‘Vooral omdat er niet aan zwarte pieten werd gedaan. Iedereen voelt aan dat we er alleen komen als we samen optrekken tegen dit probleem.’ Zij was vooral lovend over de workshop ‘Breinleren’ van Loes Roffelsen. ‘Ik vond het vooral goed dat je in de te volgen methodiek diverse zintuigen moet gebruiken: horen, zien, luisteren en ervaren.’ Atteveld is van mening dat in het nieuwe convenant een gezamenlijke aanpak hoog op de agenda moet staan. ‘Plus een verbetering van het digitale doorstroom portfolio.’ Anita Lousberg, loopbaanbegeleider bij Straks. nu in Eindhoven vond het positief dat ze in Heeze iedereen uit het veld tegen het lijf liep. ‘Voor mij is de les van die dag dat je niet blind moet varen op de cijfers. Vaak zijn wij daar met ons beleid behoorlijk op gefixeerd. Je moet altijd op zoek naar het individueel verhaal achter de statistieken.’ Net als de anderen pleit zij ook voor meer samenwerking. ‘Je moet het netwerk van zorg, onderwijs, de thuissituatie en werk compleet hebben.’