Matchmentor

Doel Begeleiding van jongeren tijdens de schoolloopbaan door de koppeling aan een coach.
Thema Blijf in verbinding
Omschrijving

Leerlingen en studenten die behoefte hebben aan extra begeleiding tijdens hun studie, worden gekoppeld aan vrijwilligers. De begeleidingsvraag van leerlingen en studenten kan op veel terreinen liggen, zoals: huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij voortgang (planning), privé situaties die belemmerend zijn voor de studie. De vrijwilligers zijn niet verbonden aan school en hebben daardoor een aparte status dat door leerlingen en studenten als prettig wordt ervaren.

Schoolsoort VO en MBO BOL en BBL alle niveau’s
Aanpak Individueel
Contactschool ROC Ter AA
Download(s) Product pdf

Gerelateerde artikelen
24-09-14 | Wij binden mensen met diverse achtergronden, wij verbinden werelden