MBO of HAVO route

Doel De oriëntatie op het vervolgonderwijs beter aan laten sluiten op de mogelijkheden van de leerling zodat dit bijdraagt aan een beter beroepsbeeld en zodoende een betere keuze voor een vervolgopleiding.
Thema Maak ruimte voor de keuze
Omschrijving Omschrijving: Een leerling krijgt een advies voor een MBO route of een HAVO route. Deze route vormt het kader waarbinnen de leerling zich gaat oriënteren en voorbereiden op een vervolgopleiding.
Schoolsoort VO
Aanpak Individuele aanpak
Contactschool Stedelijk College, van Henegouwenlaan
Download(s) Product pdf