MBO Ouderpanel

Doel Meer kans op succes op school, thuis en in de wereld waarin jongeren leven door als school en ouders contact met elkaar te hebben en samen te werken.
Thema Geef ouders een stem
Omschrijving

We overladen de ouder met informatie over onze opleiding. Via de voorlichtingsavonden, open dagen, open avonden, nieuwsbrieven, informatiegidsen, enquêtes, etc..... Maar, is dit wel de informatie en betrokkenheid die ouders willen en nodig hebben? En, wat is dan de juiste vorm van informatie verstrekking?
Eén van de onderwijsteams van Summa college vroeg zich dit af toen aan het eind van het schooljaar na een aantal lastige oudergesprekken opnieuw bleek hoe belangrijk het is om ouders (tijdig) te informeren en besloten een ouderpanel op te richten.

Schoolsoort MBO BOL alle niveau’s
Aanpak Groepsverband
Contactschool SUMMA Zakelijke dienstverlening
Download(s) Product pdf

Bijlage Enquete ouderpanel