Minilessen beveiliging

Doel Zorgen dat aankomende studenten een goed beeld hebben van de opleiding en het beroep.
Thema Maak ruimte voor de keuze
Omschrijving

Studenten van de opleiding Beveiliging gaan naar het vmbo en verzorgen daar minilessen. Dit zijn korte lessen die laten zien wat de opleiding Beveiliging inhoudt. Hierdoor krijgt een leerling een beeld bij de opleiding en bij het beroep en kan zo bewust kiezen voor de opleiding.

Schoolsoort MBO BOL niveau 2
Aanpak Groepsverband
Contactschool ROC Ter AA
Download(s) Product pdf