‘De keten in deze regio is aardig dicht’

Steeds meer instrumenten
07-10-2010    Redactie    Nieuwsarchief

Jeanet Pijfers, accountmanager bij de Projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten van het Ministerie van OCW.

Volgens Pijfers krijgen de scholen steeds meer instrumenten in handen om het verzuim in de klas de kop in te drukken. ‘Met ingang van januari 2010 kunnen hardnekkige verzuimers worden gekort op hun studiefinanciering. Korten op kinderbijslag kan nu al. Sommige gemeenten doen dit al.’ De accountmanager bespeurt dat met name op MBO-scholen het besef groeit dat verzuim vroeg moet worden aangepakt om te voorkomen dat studenten voorgoed afhaken. ‘Er is sprake van een grote cultuurverandering. Het kost het MBO tijd en energie om de bedrijfsvoering aan te passen want voor dit type onderwijs is het redelijk nieuw verzuim verplicht te melden. Ik merk dat ze die handschoen ook écht oppakken, hoewel het thema niet bij elke docent even sterk leeft.’ Ook de leerlingen gaan in die verandering mee, stelt ze. ‘Jongeren roepen steeds vaker: pak ons maar stevig aan; we zijn in het verleden teveel aan ons lot overgelaten.’

Pijfers gelooft dat met name een goed contact tussen school en kind een hoge prioriteit verdient. ‘Een docent die zijn leerlingen goed kent, heeft sneller een goed oog op de achtergronden van het verzuim. Wat is de reden voor het verzuim? Wat is er met die jongen of dat meisje aan de hand?’ Nu gemeente, onderwijs en jongeren steeds meer overtuigd zijn van het nut van een doelgericht verzuimbeleid, resteert er volgens Pijfers nog een partij die over de drempel moet worden getrokken. ‘ Ik vind dat de ouders in deze zaak meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Ik heb wel eens de indruk dat zij zich te lankmoedig opstellen tegenover hun kind als het om verzuim gaat.’