‘De praktijk is weerbarstig’

Verzuimprotocol
07-10-2010    Redactie    Nieuwsarchief

Hans Verhees, adjunct-directeur van de ROC school voor Economie & Administratie.

De nieuwe formule kent scherpe straffen voor MBO-ers die ongeoorloofd wegblijven uit de lessen. ‘Als dat per schooljaar vier keer voorkomt is het einde opleiding. We tellen in verzuimmomenten. Een uur of een halve dag maakt niet uit. Alle verzuim met uitzondering van ziekte of verlof telt mee. Daar staat tegenover dat we die limiet van 4 keer wat ruimer hanteren omdat kort verzuim (minder dan één dag) veel frequenter voorkomt. We zetten ook extra capaciteit in op preventie en registratie.

Dagelijks screenen we alle studenten of ze op school zijn. En verzuimers laten we meteen weten dat we ze in de peiling hebben. Volgend jaar gaan we alle digitale ziekmelders nabellen.’ Nu het verzuimprotocol een jaar werkt is het tijd voor een eerste balans. ‘Het ongeoorloofd verzuim daalt maar daar staat tegenover dat meer studenten zich ziek melden. Studenten geven in meerderheid wél aan dat ze vaker dan voorheen naar school gaan.’ Volgens Verhees blijkt dat werkelijkheid en ideaal elkaar nog wel eens in de weg kunnen zitten bij de nieuwe regeling. ‘De praktijk is weerbarstig. Verzuimers moeten dezelfde dag nog gebeld worden door hun loopbaanbegeleider, maar die zijn niet altijd full time in dienst waardoor dat er soms bij inschiet. Ook de tijd die we voor loopbaanbegeleiders kunnen vrijmaken is beperkt.’

Over het algemeen is de school voor Economie en Administratie tevreden over het verzuimbeleid. Wel klagen docenten klagen over de hun inziens krasse sancties. ‘Een van de leraren zei tegen mij: als ik iedereen die vier keer ongeoorloofd verzuimt van school af moet sturen ben ik voor kerst een kwart van mijn leerlingen kwijt. Terwijl we onze studenten juist op school willen houden en een diploma willen laten halen. Bovendien zitten we met een grote groep leerplichtigen; die kunnen we niet zomaar buiten de deur zetten.’