‘Binnen twee jaar weer in de Top 10’

Antoine Wintels


Antoine Wintels, voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Eindhoven

Antoine Wintels, voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Eindhoven, klinkt strijdbaar. Hij gelooft dat het verminderen van voortijdige schooluitval in Zuidoost Brabant de komende tijd wel eens in een stroomversnelling terecht kan komen. ‘Op een aantal onderdelen hebben wij belangrijke vooruitgang geboekt. Zo verloopt de samenwerking tussen VMBO en MBO een stuk soepeler. Daardoor sluit het VO beter op het beroepsonderwijs aan. Daarnaast heeft het ROC zijn voorlichting over loopbaan- en onderwijsoriëntatie verbeterd. Jonge mensen krijgen daardoor een realistisch en evenwichtig beeld van wat hen staat te wachten als ze een keuze maken voor een bepaalde opleiding of beroep.’ Van een derde koerswijziging heeft hij persoonlijk hoge verwachtingen. Zijn ROC is overgeschakeld op de vorming van onderwijsteams. Dat zijn groepen van tien tot vijftien docenten die zelf voortaan het onderwijs aan de leerlingen gaan aansturen. ‘Daardoor komt de verantwoordelijkheid weer te liggen bij hen die het dichtst bij de jongeren staan. Als geen ander weten zij wat er speelt onder de scholieren en kunnen ze deze scholieren de aandacht geven die ze nodig hebben. Docenten zijn daardoor al in een vroeg stadium in staat om problemen te onderkennen en naar oplossingen te zoeken. Bovendien communiceren ze uitgebreid met elkaar. Dat heeft ook positieve effecten inzake VSV.’

Keuzestress

Wintels wil een lans breken voor zijn docenten. ‘Ze moeten letten op zorgleerlingen, op overbelaste leerlingen, op diplomarendement en ga zo maar door. We vragen heel veel van ze.’ Tegelijk merkt hij op dat het er voor jonge studenten en scholieren niet eenvoudiger op wordt. ‘Steeds meer jongeren hebben last van ‘keuzestress’. Vroeger was het een stuk eenvoudiger om te kiezen. Nu is het tijdsbeeld fundamenteel anders en een stuk gecompliceerder. Alleen al bij ons zijn 280 opleidingen. Een ‘ja’ tegen de ene opleiding impliceert meteen ook een ‘nee’ tegen 279 andere opleidingen. Kom daar maar eens uit.’ Tegelijk pleit hij voor een portie nuchterheid als het om voortijdig schoolverlaten gaat. ‘Het onderwijs kan zeker een grote rol spelen in de bestrijding ervan, maar er zijn grenzen. Aan problemen die thuis spelen bijvoorbeeld kunnen wij niets doen. Het is een illusie te veronderstellen dat je VSV tot nul procent terug brengt. Zeker op een ROC. Wij zijn verplicht om iedereen aan te nemen. Dat maakt onze positie ingewikkeld. Als je menselijkerwijs alles hebt gedaan wat mogelijk is om een leerling binnenboord te houden en het blijkt toch vergeefs te zijn, dan moet je er ook een streep onder durven zetten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een belangrijk deel van de uitvallers naderhand weer in het onderwijs terugkomt. ’