Op school vinden ze dat het mbo beter bij mij past en ik wil eigenlijk graag naar de havo…

Natuurlijk wil ik naar de havo!
06-06-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Wat is nu de beste route voor een leerling? Voor de één is de havo heel geschikt en de ander past veel beter in het mbo.

De aanleiding
“Wie wil er naar de havo als je je diploma hebt gehaald?”
De ervaring op het Stedelijk College is dat als deze vraag in leerjaar 2 van de theoretische leerweg c.q. mavo wordt gesteld, meer dan de helft van de leerlingen zijn vinger op steekt. Een groot aantal van hen heeft de ambitie om door te stromen naar de havo. Helaas blijkt dit niet voor alle leerlingen de juiste route of haalbaar is.

Als een leerling uiteindelijk niet in staat is om hier naartoe door te stromen is een alternatieve keuze niet of te beperkt voor handen.
Door in een vroegtijdig stadium een indicatie af te geven of een mbo of havo traject het beste past bij de leerling wordt dit bewustwording proces en bijbehorende oriëntatie op de mogelijkheden naar voren gehaald.
Deze werkwijze heeft een tweeledig doel. Enerzijds is de leerling veel beter voorbereid op de werkwijze op de havo en zal daardoor meer succes hebben gedurende het vervolg.
Anderzijds maakt de leerling al veel eerder kennis met de mogelijkheden die er zijn binnen het mbo. Dit draagt ertoe bij dat deze positiever is ten opzichte van dat mbo.
Leerlingen die op het allerlaatste moment ‘moeten’ uitwijken naar het mbo zijn over het algemeen ook de leerlingen die een verkeerde keuze maken en een risico zijn om voortijdig zonder diploma uit te vallen.
Sinds een aantal jaar hanteert het Stedelijk College een procedure waarbij vroegtijdig de leerling wordt meegenomen in de mogelijkheden die het best haalbaar zijn na het behalen van het diploma TG/mavo.

De procedure
Aan het einde van leerjaar 2 geeft de mentor een indicatie af of de havo mogelijk een geschikte route is voor een leerling of dat hij/zij beter af is in het mbo. De mentor van leerjaar 3 neemt deze indicatie over.
Elke leerling gaat vervolgens een lob traject volgen dat past bij de indicatie. Ieder volgt daar zijn eigen, persoonlijke, route in.
De leerlingen die zich oriënteren op de havo worden in de gelegenheid gesteld om in contact te komen met leerlingen die al eerder zijn doorgestroomd naar de havo. Er worden meeloopdagen georganiseerd en er zijn mogelijkheden om wiskunde bij te spijkeren.
De leerlingen die de mbo route volgen krijgen opdrachten waarbij ze de verschillende opleidingen gaan onderzoeken zodat zij een beter beeld kunnen vormen van de mogelijkheden die er zijn. Ze kunnen meedoen aan de wegwijsdagen en worden betrokken bij de mbo info avond. Aan het einde van leerjaar 3 wordt de indicatie omgezet in een advies. Vervolgens wordt in leerjaar 4 het traject verder ingezet waardoor de leerling goed voorbereid uit stroomt naar een vervolg.
In heel dit proces worden ouders betrokken en meegenomen in het keuzeproces.

Meer weten?
Wilt u weten hoe dit in de praktijk vorm krijgt of wilt u graag meer informatie? Download dan hier het product in de productencatalogus VSV? Dit werkt!