Nieuwsflits

Doel Ouders informeren over alle ins en outs van de opleiding van hun kind waardoor ouderbetrokkenheid gestimuleerd wordt.
Thema Geef ouders een stem
Omschrijving

Uit onderzoek blijkt dat ouders geïnformeerd willen worden over de opleiding van hun kind, ook als deze een MBO opleiding volgt. Maar welke wijze is dan het meest effectief? Een korte enquête bij het team Juridische beroepen van Summa Zakelijke dienstverlening heeft inzicht gegeven in deze vraag. Ouders willen vooral per email geïnformeerd worden over school brede onderwerpen én kind specifieke informatie.

Schoolsoort MBO BOL alle niveau’s
Aanpak Groepsverband
Contactschool SUMMA Zakelijke dienstverlening
Download(s) Product pdf

Nieuwsbrief_mei_2016