Nieuwe inhoudelijke ondersteuner voor het VSV programma

Noortje Neervoort
26-11-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Noortje Neervoort

Noortje woont in Eindhoven met haar man, die ook in het onderwijs werkzaam is, en dochtertje van drie. Haar grootste hobby's zijn zeilen en fotografie.

"Toen ik de vacature voor inhoudelijke ondersteuner van het VSV programma zag, had ik meteen interesse. Het is alsof alles wat ik de afgelopen jaren gedaan heb hierin samen komen."

Ervaring VO-VMBO én het MBO
De afgelopen 6 jaren heeft Noortje gewerkt als decaan en mentor bij het Pius X College in Bladel. In die tijd heeft Noortje veel te maken gehad met het voorkomen van het uitvallen van leerlingen. Het afgelopen jaar heeft Noorje ook mee gewerkt aan het opzetten van lokaal+, een initiatief waarbij partijen samenwerken om niveau 1 en 2 studenten de mogelijkheid te bieden om stage te kunnen lopen. Hiervoor werkte ze acht jaar in het MBO, bij de afdeling Welzijn van het Summa College. Ze zag dat er soms studenten uitvielen door omgevingsfactoren maar ook door een verkeerde keuze. Ze ontwikkelde doorstroomportfolios en hield spreekuur op het VMBO om mentoren goed voor te lichten. 'Hiermee probeerden we uitval te voorkomen.' Door de samenwerking met het VO-VMBO kreeg Noortje behoefte om de sector VO-VMBO nog beter te leren kennen en maakte ze de overstap naar het Pius X College. Noortje heeft dus zowel ervaring in het VO-VMBO als in het MBO.

Gevolgen voortijdig schoolverlaten
Ook de gevolgen van voortijdig Schoolverlaten heeft Noortje van dichtbij gezien. Ze heeft bij Arbeidsvoorziening gewerkt en zag daar hoe mensen zonder diploma langdurig werkloos kunnen zijn en vaak ook buiten de maatschappij komen te staan. 

Bevlogen en enthousiast
Noortje heeft enthousiaste en bevlogen verhalen uit de praktijk als ik haar spreek. Bijvoorbeeld over het belang van ouder betrokkenheid in het MBO. Maar ook over het belang van goed kiezen. 'Voor leerlingen is het erg belangrijk dat ze een goed beeld krijgen van wat het werk gaat inhouden dat ze gaan doen. Maar vooral ook naar de vaardigheden en competenties die daarvoor nodig zijn. Neem nu een opleiding tot medewerkster kinderdagverblijf. Dat vraagt bijvoorbeeld dat je flexibel bent. Het kan best zijn dat de kindjes het warm hebben op een zomerse dag en dat daardoor je plannen in duigen vallen. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. '

Veel zin in
'Ik ben blij dat ik een bijdrage aan het vsv programma kan leveren en ik kijk er ook naar uit om weer samen te werken met oude én nieuwe collega's. Ik heb er veel zin in!'