Een veilige plek waar ze altijd terecht kunnen bij een deskundige

Ondersteuningsruimte
21-09-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Binnen het cluster BFHRSV (Scholen voor Brood & Banket, Facilitaire Dienstverlening, Horeca, Recreatie, Sport en Veiligheid) van het Summa College merkten ze op dat ze bij een groot aantal opleidingen behoorlijk veel studenten hebben die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld een kwetsbare achtergrond hebben, motivatieproblemen of een zorgindicatie hebben.

Een veilige plek
Deze studenten worden uiteraard vanuit passend onderwijs door de opleiding begeleid, maar deze studenten hebben veel behoefte aan een veilige plek waar ze altijd terecht kunnen bij een deskundige die er voor hen is. Iemand die hen helpt om de zaken weer op een rijtje te krijgen, helpt met het vinden van oplossingen en die structuur biedt. Deze studenten hebben soms behoefte om hun verhaal te vertellen aan iemand anders dan hun docenten.
Vandaar dat het cluster BFHRSV werkt met een ondersteuningsruimte waar studenten van maandag tot en met vrijdag, in een veilige, prikkelarme ruimte terecht kunnen. De ervaring leert dat dit zowel voor minderjarigen als voor 18+ers van belang is. Het uitvalpercentage kon echt nog naar beneden, dus een investering was nodig.

In verbinding
De deskundige in deze ruimte zal de opleiding/loopbaanbegeleider ook intensief ondersteunen bij het blijven investeren in het verbinding maken en houden met de student. Er wordt nagebeld (ook bij meerderjarigen), er wordt kort op de bal gespeeld en er wordt hard gewerkt aan de relatie met de student. De deskundige adviseert de docent indien nodig ook bij het zoeken naar de juiste pedagogisch-didactische aanpak.
 
De ondersteuningsruimte is in 2014-2015 voor het eerst ingezet. Het is een groot succes geworden. Uiteraard zijn we “klein” begonnen, met een beperkt aantal activiteiten. Deze activiteiten zijn inmiddels een vanzelfsprekendheid geworden (zijn geborgd in de organisatie). Vandaar dat we dit schooljaar 2015-2016 in staat zijn om de aangeboden activiteiten te verfijnen en waar nodig uit te breiden.
 
Stevige plaats in de organisatie
Aangezien de activiteiten in de ondersteuningsruimte zijn opgenomen in het clusterbeleid, hebben ze een stevige plaats in onze organisatie. Alle medewerkers zijn bekend met het aanbod en maken er voor hun studenten gebruik van; het is gemeengoed geworden. Ook naar de toekomst willen wij hetgeen we doen handhaven en, waar nodig, verfijnen en uitbreiden. Het project wordt financieel ondersteund door het programma Aanval op schooluitval.
 
De ondersteuningsruimtes zijn altijd open gesteld voor geïnteresseerden. Mocht de behoefte bestaan, kan er altijd een gesprek plaats vinden met één van de ondersteuners.
 
Door kwetsbare studenten in beeld te houden en te ondersteunen bij het voortzetten van hun opleiding reduceren we op deze manier Voortijdig Schoolverlaten.

Wil je zien hoe de het scholencluster BFHRSV de ondersteuningsruimte concreet heeft vorm gegeven? Hier kun je het document ‘Ondersteuningsruimte scholencluster BFHRSV’ downloaden ter inspiratie.