Onderzoek tussentijdse afstroom en uitval van Havo-leerlingen

Onderzoek bevestigt signalen
19-01-2011    Redactie    Nieuwsarchief

Nader onderzoek bevestigde deze signalen, waarop door het netwerk van zorgcoördinatoren HAVO/VWO/MBO gezocht is naar mogelijke oorzaken. Tal van mogelijke oorzaken passeerden de revue, zowel onderwijsinhoudelijke als persoons- of omgevingsgebonden aspecten. Op grond van deze inventarisatie is met ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond een breder onderzoek opgezet.

Met enige vertraging is dit onderzoek begin dit schooljaar gestart, waarbij via enquêtes en interviews de meningen worden gevraagd van leerlingen, ouders en mentoren.
Daarnaast zijn de in-, door- en uitstroomgegevens van de scholen (IDU-gegevens) geanalyseerd om te onderzoeken of de signalen als incidenten konden worden gezien of als een zorgelijke trend.
Bij drie scholen zijn ook “proeftuinen” ingericht om te onderzoeken welke aanpak succesvol is. Hierbij zijn door de proeftuinscholen keuzes gemaakt voor wat betreft acties gericht op het onderwijs, de versterking van de begeleiding, verbreding van de kennis van het puberbrein, andere wijze van toetsing e.d.

Het onderzoek wordt medio april 2011 afgerond en de conclusies gepresenteerd.
De eerste resultaten van (doorlopende) proeftuinen komen dan ook aan de orde.