Analyse voortijdig schoolverlaten regio Zuidoost Brabant

Ontwikkelingen in aantallen
10-03-2011    Redactie    Nieuwsarchief

Naast de ontwikkelingen van het aantal vsv-ers, de verdeling naar doelgroep, de resultaten van het terugdringen, de conclusies en de taakstelling voor 2010/2011 zijn ook aanbevelingen voor de korte en langere termijn opgenomen.

Ontwikkelingen in aantallen voortijdig schoolverlaters, regio Zuidoost-Brabant, 2005/6-2008/2009