Schooluitval staat door convenant bij iedereen scherp op het netvlies

Schooluitval staat door convenant ...
08-11-2009    Redactie    Nieuwsarchief

Job Hessing, voorzitter Permanente Commissie Leerlingenzorg Helmond/Peelland.

De scholen van ons samenwerkingsverband hebben gezamenlijk een aparte klas ingericht voor jongens en meisjes die diep in de problemen zitten: zware gedragproblemen, criminaliteit, drugs, misbruik en dergelijke. Een gespecialiseerde docent probeert samen met hen het onderwijs weer op te pakken. Ook krijgen ze elke dag intensieve hulp. Met deze gecombineerde aanpak hebben we tachtig procent van deze jongeren weer een nieuw perspectief verschaft.’

Hessing noemt zichzelf een ‘ervaringsdeskundige’. ‘Ik ben zelf ook een probleemjongere geweest. Uiteindelijk heb ik het gered omdat er mensen waren die het de moeite waard vonden om mij te helpen. ”Oók met harde hand. Die houding moet in heel de maatschappij terugkeren. We moeten op elke potentiële drop out keihard inzetten, want dat zijn ze hartstikke waard.’ Volgens de voorzitter van de PCL verdient het probleem van schooluitval een genuanceerde benadering. ‘Zo is het van belang om goed te achterhalen waarom jongeren van school wegblijven. Is het persoonlijk of maatschappelijk? Ligt het aan de school, of kan die er weinig aan doen?’

Goed onderwijs

De sleutelrol bij dit alles ligt volgens hem bij de docent. ‘Goed onderwijs is het beste middel om te zorgen dat leerlingen hun doelen halen. Je hebt leerkrachten nodig die beschikken over speciale sensoren om te kijken hoe het met hun klas gaat. Terugval in cijfers is een belangrijke indicatie, maar andere signalen zijn niet altijd even duidelijk. Een leerling die voortdurend uit het raam staart kan duiden op een beginnende jeugdpsychose, maar het kan ook compleet onschuldig zijn’. De scholen in de regio Helmond stonden niet meteen te trappelen om deel uit te maken van het Convenant maar tekenden uiteindelijk toch. ‘Dat komt omdat wij hier al tien jaar gestructureerd proberen om uitval aan te pakken. We waren bang voor weer een extra belasting voor de scholen. Nu zien we er ook de voordelen van in. Er is meer samenwerking mogelijk en door het convenant staat het probleem bij iedereen scherp op het netvlies.’