Het terugdringen van het aantal schoolverlaters vraagt nog steeds onze volle aandacht.

Op weg naar een nieuw programma
18-04-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Succesfactoren
Bestuurlijk commitment van gemeenten, vo en mbo scholen en transparantie over de resultaten zijn succesfactoren gebleken. In het Stadhuis Eindhoven vond op 16 februari 2016 een netwerk-conferentie plaats om ervaring en kennis uit de praktijk op te halen en in te brengen in het nieuwe beleidsprogramma. Dit resulteerde in een kritische inbreng op de ambities en doelstellingen.

Tevens een mooie gelegenheid om het netwerk van professionals die werken aan terugdringen van het aantal vsv-ers bij elkaar te brengen. Hierbij waren circa 120 professionals aanwezig, bekijk de foto's hier.

Doelgroepen
De minister heeft voor het nieuwe programma 2016-2020 een aantal doelgroepen geformuleerd. Dat betekent voor de regio zuidoost Brabant dat de focus ligt op:

  1. Pro/vso-leerlingen van 16-23 jaar (deels nieuw)
  2. Kwetsbare jongeren in vmbo-bb, leerwerktrajecten, entreeopleiding en mbo niveau 2 (aanpak voortzetten)
  3. Studenten in mbo niveau 3 en 4 (aanpak voorzetten)
  4. Jongeren die al uitgevallen zijn; de oude VSV’ers (intensiveren)

Evaluatie projecten 2012-2016
Een groot aantal projecten heeft concreet succes behaald in het terugdringen van VSV. Deze good practices en ontstane samenwerkingsverbanden zijn onder andere terug te vinden in de productencatalogus. Een groot gedeelte van deze specifieke aanpak zal straks verondersteld worden tot de basisuitvoering van het onderwijs en de gemeenten te behoren.

Voor alle projecten geldt dat samenwerken in de keten een voorwaarde is tot succes. We hopen deze samenwerking voort te zetten en uit te kunnen breiden.

Op basis van de thema’s die het huidige programma hanteert is gebleken dat VSV verminderd wordt door aandacht te hebben voor:

  • Coaching naar werk
  • Bieden van aantrekkelijk onderwijs
  • Ruimte maken voor de loopbaankeuze
  • In verbinding zijn en blijven met de jongere
  • Ouderbetrokkenheid en participatie

Vervolgacties
Op bestuurlijk niveau wordt een kadernotitie regio 37 2016-2020 (met ambities en doelstellingen) vastgesteld in juni 2016 gevolgd door een regionaal programma. Input van diverse experts is gevraagd om te komen tot dit regionale programma.

Bouwstenen Inhoud voor nieuw regionaal programma VSV: Aanval op Uitval (pdf, 33kb)