Ouders leren hun kind te helpen bij studiekeuze

Ouders belangrijk
14-04-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Zo’n twintig studenten zitten in de Trajectklas van Summa Zakelijke dienstverlening en Summa ICT. Studenten die na een paar maanden studie concludeerden dat ze de verkeerde studiekeuze hadden gemaakt. ‘Zij krijgen in de tweede helft van het schooljaar een aangepast programma’, legt Francien Baltussen van Summa Zakelijke dienstverlening uit. ‘Naast algemeen vormende vakken als Nederlands, Engels en rekenen geven we voorlichting, trainingen en workshops die de student begeleiden in het keuzeproces.’ 

Ouders belangrijk
Ook ouders worden daarbij betrokken. Francien: ‘Onderzoek laat zien dat ouders verreweg de meeste invloed hebben bij het maken van de studiekeuze van hun kind. Vandaar dat we een werkplaats voor ouders houden. Daar ontdekken ze hoe ze hun zoon of dochter het beste kunnen helpen. Ze leren er van coaches, maar zeker ook van elkaar.’ Concreet bestaat de werkplaats uit twee avonden en een ochtend. De avonden zijn voor de ouders alleen, de afsluitende ochtend is met de studenten samen. Dan bespreken ze samen de resultaten van het studiekeuzetraject.

Theorie
Maandag 30 maart was de tweede bijeenkomst met de ouders. Hierin stond het voeren van het goede gesprek met zoon of dochter centraal. Op de eerste avond hadden de ouders hierover theoretische kennis opgedaan –onder meer over de Roos van Leary- en een ezelsbrug als tip meegekregen: gedraag je als een OEN, gebruik LSD en laat OMA thuis. Ter verduidelijking: OEN staat voor open, eerlijk en nieuwsgierig, LSD is luisteren, samenvatten en doorvragen en OMA betekent  oordelen, meningen en adviezen.

OMA thuis gelaten
Het voeren van een goed gesprek met je kind valt nog niet mee, zo geven de ouders aan. ‘Ik moet de informatie er echt uit trekken.’ ‘Als je wilt praten, vluchten ze naar hun kamer’ en ‘ze zeggen dat ze iets doen en na vier keer vragen hebben ze het nog niet gedaan.’ De algemene conclusie: ‘Het kost me veel energie en levert niets op.’ Een aantal ouders heeft met de opgedane kennis van de eerste avond thuis al succes geboekt. ‘Mijn zoon kwam thuis en zei dat hij filosofie wilde studeren. Normaal zou ik lacherig gereageerd hebben: dat is toch niets voor jou? Maar OMA heb ik thuis gelaten. Ik heb geluisterd en doorgevraagd. We hebben eindelijk eens een goed gesprek gehad.’

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Ook andere ouders zeggen dat ze blij zijn met wat ze geleerd hebben. Onder leiding van de twee coaches oefenen de ouders deze avond verder met de vier posities in gesprekken uit de Roos van Leary: aanvallen, leiden, verdedigen en volgen. Een andere manier van reageren kan een andere reactie teweegbrengen. Daarnaast krijgen de ouders een lijst met inspiratievragen mee naar huis om thuis aan de keukentafel te gebruiken. En school en ouders spreken verwachtingen naar elkaar uit. Want, zegt Francien, ‘wij gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het studiekeuzeproces van de student. We hebben allemaal hetzelfde doel: de student ondersteunen om de goede keuze te maken.’ Ouders zijn in ieder geval blij met de werkplaats: ‘Dit geeft me energie.’

De foto’s van deze avond kunt u hier zien.