Ouders betrekken? Focus als team en zet door!

Doel Als school initiatief nemen om het contact met ouders van niveau 2 studenten te vergroten, waardoor de drempel voor ouders verlaagd wordt. Goed contact tussen ouders en school vergroot de kans op succes voor de student.
Thema Geef ouders een stem
Omschrijving

In de oorspronkelijke situatie is er contact tussen iedere loopbaanbegeleider met 60% van de ouders uit de groep, het streven was dit te verhogen naar 90%. Het gewenste contact is persoonlijke aanwezigheid van de ouders op de informatie- en ouderavond en de contactmomenten die op initiatief van de ouders gelegd worden bij vragen en/of problemen over het functioneren van hun kind. Voor het succesvol de opleiding afronden is het contact met ouders van groot belang.

Schoolsoort MBO niveau 2
Aanpak Groepsaanpak
Contactschool Summa Zakelijke Dienstverlening
Download(s) Product pdf