Lezing van prof.dr. Marinka Kuijpers over loopbaanbegeleiding

Over leren kiezen
17-06-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Op het Sondervick College in Veldhoven gaf prof. dr. Marinka Kuijpers begin juni een lezing over loopbaanbegeleiding. Deze lezing maakt onderdeel uit van een VSV-project (HACO lob) dat met name schooluitval in HAVO 3 en 4 tracht te voorkomen door verantwoorde en onderbouwde studiekeuze vanuit Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) lijn.

Sandra van der Linden, decaan op de HAVO van het Sondervick College: ‘De lezing van Marinka Kuijpers maakt deel uit van een serie studiemiddagen over LOB. Op het Sondervick College werken we met de loopbaantheorie van Marinka Kuijpers. Leerlingen werken onder andere aan reflecties en opdrachten gericht op vervolgopleiding en beroep. Die verzamelen ze in een zogenaamd toekomstdossier. Dit toekomstdossier helpt leerlingen een juist perspectief op en motivatie voor de vervolgopleiding te ontwikkelen.’
Prof. Kuijpers is loopbaandeskundige en doet onderzoek naar loopbaan¬ontwikkeling en –begeleiding van leerlingen in het vmbo, mbo en hbo. Tijdens de lezing ‘over leren kiezen’ van prof. Kuijpers werden mentoren én vakdocenten bewust gemaakt van het belang van een goed LOB traject. ‘Ook als vakdocent kun je bijdragen aan een goed LOB traject en de lezing rust ze hiervoor beter uit’, legt Sandra van der Linden uit.

Prof. Kuijpers gaf aan welke vijf loopbaancompetenties nodig zijn voor een goede loopbaansturing en gaf hierover uitleg. Ze onderscheidt vijf loopbaancompetenties die van belang voor het verkrijgen van werk dat voldoening en betekenis geeft: Motievenreflectie - Nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen loopbaan. Het gaat om bewustwording van wat je belangrijk vindt in je leven, wat je voldoening geeft en wat je nodig hebt om prettig te kunnen werken. Kwaliteitenreflectie - Nadenken over wat je kunt en niet kunt en hoe je dit kunt gebruiken in je loopbaan. Je reflecteert op je eigen eigenschappen, competenties en vaardigheden en je kunt feedback vragen aan anderen over je kwaliteiten. Werkexploratie - Onderzoeken van eisen en waarden in werk en de mogelijkheden om te veranderen van werk. Je gaat op zoek naar werk waarin je persoonlijke waarden overeenkomen met de normen en waarden die in dat werk gelden en waarin je kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in dat werk voorkomen. Loopbaansturing - Plannen, beïnvloeden en bespreken van je leren en werken gericht op loopbaanontwikkeling. Netwerken - Opbouwen en onderhouden van contacten op de arbeidsmarkt gericht op je loopbaanontwikkeling. Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden en om feedback te krijgen op je eigen functioneren.

‘In scholen worden vaak al veel activiteiten ondernomen waar bij bewust of onbewust gewerkt wordt aan deze competenties maar vaak ontbreekt het aan een integrale aanpak.’ zegt prof. Kuijpers. Als je je leerlingen bijvoorbeeld naar een stagemarkt (competentie werkexploratie) laat gaan of met de leerlingen het kwaliteitenspel speelt (competentie kwaliteitenreflectie), moet je de competenties ook met elkaar verbinden. Na het bezoek aan bijvoorbeeld de stagemarkt zou je als docent het gesprek óók kunnen brengen op capaciteiten en motivatie van de leerling om deze competenties met elkaar te verbinden. Op deze manier vergroten de loopbaancompetenties van de leerling. ‘Als je dit niet doet, kun je het anders net zo goed niet doen: het zakt dan vrij snel weg bij leerling. Zo onderzoeken leerlingen hun eigen motieven en kwaliteiten en nemen deze als uitgangspunt voor hun keuzes. Het gaat om de vaardigheid, om hoe je kiest en dus niet om wat je kiest. Wie zichzelf beter kent, kan betere keuzes maken.’
De prikkelende vragen en voorbeelden over de loopbaancompetenties zetten aan tot een levendige discussie en geven stof tot napraten en verder nadenken over de rol die je als mentor of vakdocent kunt hebben bij een goed LOB traject. Bovendien, eigenlijk moet iedereen, of je nu leerling bent of professional, aan deze competenties blijven werken. Een baan is immers niet meer voor het leven.

Meer weten over de loopbaantheorie van Marinka Kuijpers? Hier vind je een interessante uitleg

 

Een samenvatting van de loopbaancompententies vind je hier.

Ook de moeite van het kijken: dit youtube filmpje deelde prof. Kuijpers tijdens haar lezing als nadenkertje ‘Wat zou jij doen?’