Bijna einde van het schooljaar…maar ik heb nog geen opleiding!

Overstaptafel
04-07-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Dit jaar is voor het eerst de overstaptafel georganiseerd. Decanen, leerplicht en mbo hebben gezamenlijk de mogelijkheden besproken voor leerlingen die nog geen zicht hebben op een vervolgopleiding.

Wat is de aanleiding voor deze bijeenkomst?
In Utrecht wordt al een aantal jaar de bijeenkomst “overstaptafel” georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst is dat leerlingen voor de start van het nieuwe schooljaar een plek hebben binnen het mbo.
Aangezien er in onze regio eind augustus ook leerlingen zijn die nog niet staan ingeschreven bij een vervolgopleiding is dit initiatief voor Eindhoven-De Kempen en Helmond-de Peel ook uitgewerkt.

De bijeenkomst
Afgelopen donderdag, 23 juni, heeft de bijeenkomst “overstaptafel” plaatsgevonden.
In twee sessies van drie kwartier hebben de decanen van acht vo scholen de risico leerlingen besproken met de leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van een mbo instelling.
Deze middag had tot doel om tot concrete afspraken te komen voor leerlingen waar nog geen zicht is op een vervolgopleiding.

Vanuit Intergrip (digitaal aanmeld- en doorstroom systeem) is een selectie gemaakt van leerlingen die nog niet aangemeld of geplaatst zijn. Deze lijst is door de decanen gescreend op leerlingen waar nog echt zorg om bestaat. Een groot aantal bleek gelukkig al aangenomen te zijn of zitten nog in een aanmeldtraject met uitzicht op plaatsing. Voor een aantal leerlingen was het nog onduidelijk waar die het nieuwe schooljaar starten. Deze casussen zijn ingebracht en besproken bij de overstaptafel.

De scholen; Were Di college, Kempenhorst College, Sondervick College, Pius X College, Helicon vmbo, Dr. Knippenbergcollege en Christiaan Huygens College Olympia hebben elk de leerlingen ingebracht waarvoor zij nog geen oplossing op korte termijn in beeld hadden.
Een aantal studentenbegeleiders van het Summa College, trajectbegeleiders van het ROC Ter AA en de decaan van het Helicon mbo waren gesprekspartners, aangevuld met de verschillende leerplichtambtenaren.Het was goed om te zien dat de betrokken partners direct met elkaar in gesprek gingen met de koffie nog in de hand. Nog voordat de middag daadwerkelijk was gestart zijn er al concrete afspraken gemaakt voor leerlingen.

De reacties
Het algemene geluid naar aanleiding van deze bijeenkomst is positief. Verschillende partijen gaven aan dat het heel prettig is om gezamenlijk te brainstormen over de mogelijkheden die er zijn voor een leerling of dat het proces met leerplicht en mbo besproken kan worden. Dit werkt veel sneller dan een telefonische overdracht of oriëntatie op de mogelijkheden die er nog zijn bij de mbo instellingen.

De resultaten
De resultaten van de overstaptafel variëren van een concrete afspraak met een begeleider van een mbo tot en met het oproepen van leerlingen door de leerplicht. Bij één leerling is het zelfs zo dat leerplicht, mbo en het vo gezamenlijk optrekken in een gesprek met de leerling en ouders om tot een plaatsing te komen.

Al deze leerlingen worden ook na de zomervakantie gevolgd met als doel dat de opleiding met succes gestart en uiteraard afgerond wordt.Bijna einde van het schooljaar…maar ik heb nog geen opleiding!