Extra uitdagende opdracht voor excellente studenten

Overtref je zelf
09-02-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Je kunt meer aan dan de opleiding van je vraagt! Je vindt je studie leuk en je bent op zoek naar meer verdieping en uitdaging! Je wilt je eigen talent verder ontwikkelen en ontdekken! Je wilt je beroepsbeeld verder aanscherpen! Je wilt ideeën opdoen in een andere context! Je wilt een echte opdracht uitvoeren waar anderen iets aan hebben! Je bent bereid om je extra in te spannen!

Met deze woorden werden studenten uitgedaagd om deel te nemen aan een minor voor excellente studenten.

Uitdaging
Een achttal studenten kwamen, samen met hun ouders, naar de informatie-avond over deze minor. De minor omvat een opdracht die meer van ze eist op het gebied van zelfstandigheid, ondernemendheid, creativiteit, doorzettingsvermogen, netwerken en samenwerking. Deze studenten worden uitgedaagd om in een levensechte context in samenwerking met anderen een bijzondere prestatie neer te zetten. Voorwaarde is wel dat er geen studieachterstand is.

Evenement
De studenten gaan in een groep een evenement organiseren. Ze organiseren dit voor een instantie of bedrijf. De groep wordt als het ware een freelance-organisatie die in opdracht van een ander een evenement of manifestatie gaat organiseren. Momenteel wordt er gedacht aan een evenement voor de voedselbank Eindhoven.
Hier kun je de informatie lezen die op deze avond aan de studenten en de ouders is uitgereikt.
De informatie avond werd afgesloten met een inspirerend filmpje dat een waargebeurd verhaal bevat. Dit kun je <hier> zien. (https://www.youtube.com/watch?v=jU4oA3kkAWU)
We wensen de studenten veel succes, plezier en verdieping bij de uitvoering van deze minor.