Portfolio en toekomstdossier met studiecoach

Doel Voorkomen van uitval op de havo en realiseren van een betere aansluiting op het hbo.
Thema Maak ruimte voor de keuze
Omschrijving

Havo leerlingen werken vanaf de derde klas aan een portfolio en toekomstdossier waarin bouwstenen verzameld worden voor het maken van een goede profielkeuze en keuze voor vervolgopleiding door activiteiten te ondernemen en daarop te reflecteren. Als de leerling op de havo moeite ervaart, kan er voor worden gekozen om een studiecoach aan te stellen.

Schoolsoort havo
Aanpak Individueel
Contactschool Sondervick College Veldhoven
Download(s) Product pdf