Positive phone call

Doel Investeren in de relatie met ouders voordat je hem nodig hebt.
Thema Geef ouders een stem
Omschrijving

Zoals veel opleidingen heeft ook de opleiding Onderwijsassistent van het Summa College ouderavonden voor studenten van het eerste jaar van de opleiding. Voor tweede- en hogerejaars studenten worden deze avonden niet meer georganiseerd. Omdat studenten ook uit deze leerjaren uitvallen, heeft de opleiding besloten de ouders opnieuw te betrekken bij de studie van hun kinderen.

Schoolsoort MBO
Aanpak Individuele aanpak
Contactschool Summa Welzijn
Download(s) Product pdf