René kent zijn studenten en zorgt er voor dat zij zich ‘thuis voelen’

Project onderwijsassistent voor VSV
17-01-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Onderwijsassistent René Huijbers
 
Bij de opleiding Juridische & Secretariële beroepen van Het Summa College was er een hoog percentage voortijdige schoolverlaters. De opleiding ging aan de slag met het terugdringen van voortijdige schoolverlaters met een project waarbij er werd gekozen voor het aannemen van een onderwijsassistent die de docententeams ondersteunt en er voor zorgt dat de studenten een veilige plek hebben waar ze naar toe kunnen gaan. Hij kent zijn studenten en zorgt er voor dat zij zich ‘thuis voelen’ in het studiehuis.  De teamleider Marcel Verstraeten en de onderwijsassistent René Huijbers vertellen over dit project.  

Zelfstandig aan de slag en vraagbaak
Studenten kunnen bij René serieus bezig zijn met hun studie zodat ze de opleiding succesvol afronden. ‘Als studenten een tussenuur hadden konden ze nergens terecht maar nu kunnen ze naar het studiehuis om daar zelfstandig aan de slag te gaan.’ Ook voor praktische vragen kunnen studenten bij René  terecht: van ‘vergeten rooster’ tot ‘de printer doet het niet’ vragen. ‘Juist in de eerste maanden als nieuwe studenten hun weg nog moeten vinden is zo’n vast aanspreekpunt erg fijn voor studenten.  Een loopbaanbegeleider en docent is niet altijd bereikbaar:  René wel. ‘

Ondersteunen docententeams
René ondersteunt het docentteam met diverse taken. Hij zorgt voor praktische ondersteuning maar ook bij uitval van een docent vangt René klassen op: hij kan de studenten in de meeste gevallen op weg helpen met hun huiswerk of alternatieve opdracht.  ‘We willen voorkomen dat studenten voor een gesloten deur komen te staan op het moment dat ’s morgens vroeg duidelijk wordt dat een les komt te vervallen. De studenten zijn vaak al onderweg en zijn teleurgesteld op het moment dat er geen docent beschikbaar is.’ Wekelijks controleert  René  de absentie registratie en stuurt er op dat alle lessen geregistreerd worden. Een goede absentie registratie is van belang bij het terugdringen van uitval: absentie is het eerste concrete teken dat er uitval dreigt.

René vangt daarnaast studenten op die uit de klas gestuurd zijn. ‘We willen voorkomen dat studenten die hun verplichtingen niet zijn nagekomen hun ‘straf’ ontlopen zodra ze de klas worden uitgestuurd. Wegsturen en geen alternatief bieden = belonen.’  René kan omgaan met weerstand en kan boze studenten tot bedaren brengen. De docent handelt het later, als hij hiervoor tijd heeft, zelf af maar een student heeft dan al kunnen stoom afblazen en een gesprek met de docent verloopt hierdoor ook beter.

Tevreden docentteams en studenten
De docententeams zijn tevreden en blij met de ondersteuning  van René. Ook de studenten zijn blij met de komst van de onderwijsassistent. De klassenvertegenwoordigers hebben aan gegeven dat studenten het heel fijn vinden dat ze ergens naar toe kunnen met hun vragen. En dat er nu een veilige rustige werkplek is voor buiten de lessen.  ‘Een onderwijsassistent helpt bij het terug dringen van uitval.’