Aangemeld? We laten je niet meer los!


Rick van der Velden

De overstap VMBO-MBO kan beter, dacht men bij de opleiding Automotive van het Summa College. Door intensief contact met de opleiding, al vanaf het moment van aanmelden en ook daarvoor, weten de leerlingen en de ouders al een beetje de weg, hebben ze al een beter beeld van de opleiding én leerlingen kennen hun klasgenoten al. Zo maken ze een goede start. 

Rick van der Velden vertelt over de grote groep uitvallers waarmee de opleiding kampte. En de problemen waar studenten tegen aan liepen bij de overstap van het vo naar het mbo. Een gigantisch groot gebouw waar leerlingen verloren lopen in het begin. Een fout beroepsbeeld want 30 minuten voorlichting en bij de open dag even in het gebouw rondlopen alleen geven geen goed beroepsbeeld. Jongens die van auto’s houden, de flitsende make-over programma’s van auto’s leuk vinden en daarom de Automotive opleiding kiezen. Maar is dat zo’n goede keuze? Heb je wel een goed beroepsbeeld?

Nadat je je aangemeld had als student, vaak al in het begin van het jaar, hoorde je soms maanden niets meer van je school. Pas net voor de zomervakantie, na alle rapportvergaderingen en diploma uitreikingen en dergelijke gingen de boekenpakketten en klassenbrieven de deur uit. En dan na de zomervakantie, leerlingen die opeens in een nieuw en gigantisch groot schoolgebouw moesten beginnen en alle nieuwe dingen die dan op hun af kwamen. En blijkt de opleiding toch ook nog heel anders te zijn als je dacht. Dat kan beter, dacht men bij de opleiding Automotive van het Summa College. Nu neemt de opleiding minstens een maal in de 4 weken contact op met de aankomende student en zijnouders. Via brieven, mail, meeloopdagen, uitnodigingen voor testen, uitnodigingen voor ouderbijeenkomsten en de introductie bijvoorbeeld.

Na de aanmelding worden leerlingen, samen met hun ouders, nu uitgenodigd voor een plaatsingsbijeenkomst. Daar maken ze kennis met elkaar, de docenten en de loopbaanbegeleider. Ja, die hebben ze al in deze fase, een loopbaanbegeleider. Er wordt uitgelegd wat de regels en de structuur zijn en er word uitgebreid gesproken over het beroepsbeeld en het werkperspectief. “Dit is wat je hebt gekozen door je aan te melden voor deze opleiding”. Studenten gaan op de foto’s, de ouders krijgen de presentatie toegemaild via het e-mail adres dat ze hebben opgegeven. Het eerste contact is gelegd.

Er volgen dan nog vele contactmomenten, in ieder geval iedere 4 weken. Leerlingen komen ook nog enkele keren naar school bijvoorbeeld voor de 0-meting voor Nederlands en rekenen. En er is al een praktijkles op school om kennis te maken met de opleiding. Er is een facebookpagina waarvoor ze worden uitgenodigd. En de introductie vind plaats in juni, dus voor de zomervakantie in plaats van er na. Je hebt dan ook al meteen een veel beter beeld van een student, veel beter als na een intake gesprekje van een half uur. En zo wordt er al een stevige basis gelegd voor het schooljaar.

‘Fantastisch’ denk ik , maar ook ‘Kost dit nu niet veel meer geld en tijd? Kan een opleiding dit wel bekostigen?’ Rick vertelt dat men dit goed heeft laten doorrekenen, de kosten. En wat blijkt? Dit is niet duurder als de oude structuur waarbij voorlichtingen op scholen werd gegeven en er individuele intakegesprekken etc. werden gehouden. En het resultaat is geweldig, minder VSV-ers, een betere band met student en ouders, een beter beroepsbeeld en een goede start op het MBO. Dit werkt!