Accent op de aanpak die effectief is gebleken in het terugdringen VSV

Projectaanvragen 2015-2016
14-04-2015    Redactie    Nieuwsberichten

De voorbeelden van good practices kunnen zo omgezet worden in best practices. Een best practice is een techniek, werkmethode of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek, methode.

De thema’s
Het programma concentreert zich op de vijf volgende thema’s:

  1. Ontwikkel aantrekkelijk onderwijs; daag de jongere uit.
  2. Blijf in verbinding; ga in dialoog met de student en schep voorwaarden voor een goed pedagogisch klimaat.
  3. Geef ouders een stem; betrek ouders bij het onderwijsproces.
  4. Coach naar werk; begeleid jongeren naar een leerwerkbaan.
  5. Maak ruimte voor de keuze; goede oriëntatie op opleiding en beroep.

Voorbereidingen reeds gestart
De voorbereiding op het nieuwe schooljaar en de nieuwe aanvragen is reeds gestart en betrokkenen partijen hebben reeds informatie ontvangen over de projectaanvragen. Heb jij niets ontvangen of past je ondersteuningsvraag niet binnen de vijf thema’s maar denk je dat je ook een interessant project hebt of heb je nog vragen? Bespreek dit dan met één van de projectondersteuners.

Ontwikkel aantrekkelijk onderwijs: Anke Coolen, 06-39839537,
a.coolen@roc-teraa.nl

Blijf in verbinding: Anke Coolen, 0639839537,
a.coolen@roc-teraa.nl

Geef ouders een stem: Floortje van der Meer, 06-52511101,
f.vandermeer@summacollege.nl

Coach naar werk: Floortje van der Meer, 06-52511101,
f.vandermeer@summacollege.nl

Maak ruimte voor de keuze: Noortje Neervoort, 06-24950762,
ee.neervoort@summacollege.nl