Kennen jullie Saskia Lemlijn al?

Projectondersteuner Helmond
27-08-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Ook dit schooljaar, 2014/2015 zijn er weer projectondersteuners die je kunnen ondersteunen bij je project. Saskia Lemlijn is sinds een half jaar werkzaam als projectondersteuner voor het VSV programma. Kennen jullie Saskia al? 

Saskia Lemlijn, projectondersteuner Helmond
 
Niet iedere keer het wiel opnieuw uitvinden
“Ik ondersteun projectleiders bij het opstellen en aanscherpen van projectplannen en het doelgericht werken aan goedgekeurde plannen. Daarnaast voed ik hen met good practices uit andere scholen en afdelingen. Er gebeurt al veel goeds en je hoeft niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden.”

Veel ervaring met het terugdringen van vsv
Saskia heeft veel ervaring bij het ondersteunen van studenten en docenten. Als trajectbegeleider begeleidde ze jongeren tijdens hun opleiding op het gebied van loopbaan en studiekeuze en bood ze ondersteuning aan docenten met betrekking tot het begeleiden van leerlingen binnen hun opleiding. Binnen het team AKA (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) is ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs binnen het team. Ze geeft ook les in verschillende vakken, waaronder Nederlands, Rekenen en Loopbaan Burgerschap. Ze heeft veel kennis én ervaring met het terugdringen van vsv.

Inspireren en mee denken
“Ik motiveer en prikkel de projectleiders, het is niet dat ik projectleiders ‘op de vingers kom kijken’ maar met ideeën en vragen probeer ik te inspireren en mee te denken. Het valt ook niet mee om opgeslokt te worden door de waan van de dag en ik help ze om focus te houden. Door mijn directe ervaring ken ik ook veel van de problemen waar tegen aan gelopen wordt, ik ken de praktijk”.

Saskia denkt graag met je mee en wenst je veel inspiratie en succes toe!

Heb je vragen? Wil je in contact komen met Saskia?
Dat kan via e-mail: s.lemlijn@roc-teraa.nl.