PSV jongerenteam

Doel Jongeren die zélf ervaring hebben met voortijdig schoolverlaten hun eigen verhaal aan andere jongeren vertellen om uitval te voorkomen.
Thema Maak ruimte voor de keuze
Omschrijving

Hoe zorg je ervoor dat de boodschap “Blijf op school, haal je diploma!” goed aankomt.

Doordat jongeren die daar zélf ervaring mee hebben, hun eigen verhaal aan andere jongeren vertellen.

Het ministerie van OCW heeft medio 2009 ervaring opgedaan in Amsterdam met deze aanpak en de resultaten zijn verbluffend.  Juist door jongeren in te zetten als rolmodel voor leeftijdgenoten krijgt een abstract thema als voortijdig schoolverlaten ‘smoel” en staan jongeren centraal in de communicatie.

Door deze positieve resultaten heeft het ministerie er een landelijk project van gemaakt. 

Schoolsoort VO alle niveaus
Aanpak Groepsaanpak
Contactschool Summa College, afdeling studentenbegeleiding
Download(s) Product pdf