EU-lidstaten boeken vooruitgang in strijd tegen vroegtijdigschoolverlaten

Rapport ‘Tackling early leaving’
10-02-2015    Redactie    Nieuwsberichten

EU-lidstaten boeken vooruitgang in strijd tegen vroegtijdigschoolverlaten
Het nieuwe Eurydice en Cedefop-rapport over vroegtijdig schoolverlaten is duidelijk. In de meeste Europese landen is het aantal vroegtijdig schoolverlater de laatste jaren gedaald. De EU-lidstaten dichten steeds beter de kloof naar de beleidsambitie uit de Education and Training-2020 doelstellingen voor minder dan 10% vroegtijdig schoolverlaten uit het lager secundair onderwijs.

Toch blijft vroegtijdig schoolverlaten een belangrijke beleidsuitdaging
Toch blijft vroegtijdig schoolverlaten een belangrijke beleidsuitdaging, want leerlingen die zonder kwalificatie de school verlaten hebben het op zowel sociaal als economisch vlak moeilijker als ze op de arbeidsmarkt komen. Gemiddeld zijn slechts 19,7% van de jongeren die alleen het lager secundair onderwijs achter de rug hebben aan het werk. Bij jongeren die het hoger secundair afwerkten is dat 42,7% en bij jongeren die diploma van het post-secundair of het hoger onderwijs op zak hebben zelfs 54,6%.

Dit rapport brengt strategieën en beleidsmaatregelen van Europese lidstaten in kaart en geeft een inschatting van de inspanningen die op niveau van de lidstaten en de Europese Commissie gebeuren.  Je kunt het rapport hier downloaden.