Voortgang programma Aanval op schooluitval

Regioconferentie
11-03-2014    Redactie    Nieuwsberichten

De afgelopen maanden heeft het programma, gericht op terugdringen van het aantal VSV-ers, goede resultaten laten zien. Veel projecten zijn inmiddels gepresenteerd op de website en voor iedereen zijn de ontwikkelde instrumenten en werkwijzen beschikbaar. Ook is de inrichting van het programma wat aangescherpt, is de projectadministratie vereenvoudigd en zijn er nu duidelijke criteria vastgesteld waar de projecten aan moeten voldoen.

Op woensdagmiddag 16 april van 13.00 tot 17.00 uur is er een grote regioconferentie, waar iedereen zich kan laten inspireren door elkaars ideeën en goede ervaringen. Het wordt een leuke interactieve middag met een inspirerende spreker. Zet het in je agenda!

Aanmelden VSV conferentie

Delen van succesvolle “oplossingen” om het VSV terug te dringen
Op 16 april 2014 is er van 13.00 tot 17.00 uur een inspirerende conferentie in het stadhuis in Eindhoven. Er zijn de afgelopen jaren heel wat projecten geweest die een succesvolle aanpak hebben gevonden om het VSV terug te dringen. Deze willen we graag met iedereen delen. Er bestaat niet zoiets als “de oplossing”, maar we zien wel dat op veel plaatsen hetzelfde wiel wordt uitgevonden en dat is niet altijd nodig. Er zijn veel vernieuwende voorbeelden die je morgen zo kan gaan uitvoeren… en waar ook jouw leerlingen mee geholpen zijn. De directieleden en bestuurders praten we bij over de voortgang van het project. Hoe ver zijn we met het terugdringen van het VSV, hoe zit het met de besteding van de middelen. En hoe gaan we hetgeen bereikt is na afloop van het project voortzetten? En hoe gaan we beleidsmatig om met de nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals passend onderwijs, entree-opleidingen en overbelaste leerlingen.

Leerlingen zijn niet veranderd; de wereld is veranderd
Bij VSV wordt vaak gedacht aan leerlingen die niet goed kunnen leren, niet gemotiveerd zijn of veel psychische en sociale probleem hebben. We leggen de oorzaak vaak eenzijdig bij de leerling. Maar leerlingen zijn niet veranderd; de wereld is veranderd en die veranderingen gaan steeds sneller. Jongeren moeten daarmee leren omgaan, maar docenten en andere onderwijswerkers ook. We moeten blijven aansluiten op hun belevingswereld, om ze te kunnen begeleiden in hun (leer-)loopbaan. Ronald Hünneman zal ons hier op zijn eigen wijze, meer over vertellen. Er is al een vooraankondiging verstuurd. Mocht je die niet ontvangen hebben laat het ons even weten. Dan zetten we je op de mailinglijst. Als je wilt kun je je alvast aanmelden bij Angelique van Aalst via jm.vanaalst@summacollege.nl . Het programma volgt.