Aantal voortijdige schoolverlaters is het afgelopen jaar aanzienlijk teruggelopen

Resultaten per 1 oktober
23-10-2013    Redactie    Nieuwsberichten

Resultaten per 1 oktober

Sinds het vertrek van Nelly Baars is het stil geweest rondom het programma ‘Aanval op Schooluitval’ in onze regio. Dat wil overigens niet zeggen dat er op de scholen niet hard gewerkt is om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen. De laatste cijfers die wij van DUO hebben ontvangen, zien er goed uit. De meeste scholen hebben dit jaar de norm gehaald. Een goede opsteker, die weer energie geeft om de eindstreep te gaan halen.

Het aantal voortijdige schoolverlaters is het afgelopen jaar aanzienlijk teruggelopen. Hieronder een overzicht van de voorlopige per 1 oktober 2013. De cijfers per school zullen gepresenteerd worden door de desbetreffende directeur of leidinggevende.

 

Hoewel de resultaten goed zijn, moet de uitval de komende twee jaar nog gehalveerd worden om de afspraken in het convenant met het ministerie na te komen (zie afbeelding hier onder).

Delen van goede ervaringen
Om deze resultaten te kunnen behalen, gaan we nog eens inzoomen op de meest succesvolle maatregelen die scholen hebben uitgevoerd. Dan moeten we niet alleen kijken naar activiteiten die binnen de projecten worden uitgevoerd maar ook naar goede voorbeelden in de scholen of elders in het land. Het delen van goede ervaringen is minstens zo belangrijk als de aandacht voor problemen. Want met de komst van passend onderwijs zullen we nog een tandje bij moeten zetten, om leerlingen en studenten goed voor te bereiden op de overstap van VO naar MBO. Een goede beroepskeuze, passende ondersteuning en tijdige bijsturing zijn nodig. Het zijn zaken die bij het normale onderwijsproces horen, maar het vraagt extra alertheid van docenten en tijdige signalering. We gaan ook kijken hoe we docenten hierbij extra kunnen ondersteunen. De komende twee weken gaan we met alle projectleiders om de tafel om de vaart weer in het project te krijgen.