Aantal vsv’ers in 2012-2013 daalt fors

Resultaten
11-03-2014    Redactie    Nieuwsberichten

In januari zijn de voorlopige cijfers 2012-2013 van het aantal voortijdig schoolverlaters gepubliceerd. Hieruit is gebleken dat steeds meer jongeren in het vo en mbo hun diploma halen. De landelijke cijfers laten een daling van 8300 jongeren (-22.9%) ten opzichte van het schooljaar 2011-2012.

Ook in de regio Zuidoost Brabant is het aantal voortijdig schoolverlaters het afgelopen schooljaar fors gedaald naar 1136 jongeren. Ten opzichte van het schooljaar 2011-2012 is dit een daling van 619 jongeren (-35,3%). De daling is in algemene zin toe te schrijven aan de gezamenlijke inspanningen van scholen, gemeenten en andere partners maar ook aan de aangescherpte meetsystematiek waardoor eerder onterechte vsv’ers niet langer worden geteld.

Voortgang aantal vsv’ers 2013-2014
In de eerste vier maanden van het huidige schooljaar zet deze dalende tendens voort. In het huidige schooljaar zijn er per 1 februari 184 uitschrijvingen zonder startkwalificatie. In dezelfde periode in het voorgaande schooljaar waren dat er 247. Onderstaande cijfers laten zien dat in aantallen de meeste uitval op dit moment in MBO 3/4 plaatsvindt maar dat procentueel de meeste jongeren zijn uitgeschreven op MBO1. De aandacht wordt eveneens gericht op het aantal uitgeschreven leerlingen in het VO. De cijfers laten zien dat er toch VO leerlingen zonder herplaatsing worden uitgeschreven, ondanks de wettelijke verplichting dat de leerling aansluitend heringeschreven zou moeten zijn. Aandacht voor álle leerlingen in alle leerwegen op alle niveau’s is noodzakelijk om steeds meer jongeren hun diploma te laten halen!

Uitval naar leerweg per 1 febr 14

Uitval in aantallen

% Uitval tov startset

Norm 13-14

MBO 1

8

2,66%

27,50%

MBO 2

66

1,98%

11,50%

MBO 3/4

96

0,73%

3,50%

VO onderbouw

9

0,04%

1,00%

VO bovenbouw VMBO

4

0,04%

4,00%

VO bovenbouw HAVO/VWO

1

0,01%

0,50%