Voortijdige schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

ROA rapport
27-08-2014    Redactie    Nieuwsberichten

De economische crisis hield de schoolverlaters ook in het najaar van 2013 stevig in haar greep. Onder de voortijdig schoolverlaters (VSV) die de arbeidsmarkt betraden was de werkloosheid 30%. Eenmaal werk gevonden betrof het steeds vaker flexibele aanstellingen en schatten de werkzame jongeren hun carrièreperspectieven steeds minder rooskleurig in.

Dit blijkt uit een rapport dat in juli 2014 verscheen van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Maastricht University. Het rapport ‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013’ gaat in op de transitie van school naar werk of vervolgonderwijs van o.a. voortijdige schoolverlaters van VMBO, AVO en MBO.

Specifiek voor VSV
Het onderzoek keek ook naar de VSV-ers. Specifiek voor VSV kwam uit dit onderzoek dat:

  • Anderhalf jaar na verlaten van het onderwijs, 36% van de bevraagde voortijdig schoolverlaters weer teruggekeerd is in het onderwijs. Onder de voortijdig schoolverlaters van het VMBO (58%) en het AVO (69%) is het zelfs meer dan de helft. Voortijdig schooluitval is bij deze groep dan ook in eerste instantie een tijdelijk fenomeen.
  • 40% van de voortijdig schoolverlaters noemt ‘School gerelateerde oorzaken’ als belangrijkste reden voor de voortijdige uitval. Bij 14% spelen (geestelijke) gezondheidsproblemen de hoofdrol en bij 9% zijn het persoonlijke redenen. Jongeren die uitvallen wegens persoonlijke problemen of (geestelijke) gezondheidsproblemen zijn sterker vertegenwoordigd in de groep die geen baan heeft en geen opleiding volgt. Zij vormen de meest kwetsbare groep.
  • 81% van de bevraagde voortijdig schoolverlaters geeft aan met iemand te hebben gesproken over de beslissing om met de opleiding te stoppen voordat de opleiding definitief werd verlaten. Ouders zijn daarbij de belangrijkste gesprekspartner, maar bijna 50% geeft aan (ook) met iemand van de school hierover gesproken te hebben.

Wil je het gehele rapport lezen? Dat kan hier:
http://www.roa-maastricht.nl/cms/wp-content/uploads/2014/05/ROA_R_2014_5.pdf  .

De website ’Kerncijfers Schoolverlatersonderzoeken’ biedt de mogelijkheid om alle cijfers afkomstig van de schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) op een eenvoudige manier op te vragen. Dat kan hier:
http://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/SISOnline/Home.aspx