ROMA kinderen naar school

Doel Begeleiden van ROMA kinderen en jongeren op school, soms zelfs in de klas, naar stageplekken en huiswerkgelegenheid om schoolverzuim en uiteindelijk voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Thema Blijf in verbinding
Omschrijving

Om te voorkomen dat ROMA kinderen verzuimen naar school te komen is een intermediaire functie tussen school-kind, kind-school, school-ouders nodig. Deze intermediair voortkomt escalaties, bereid ouders voor op schoolgesprekken (ouders vinden onderwijs vaak niet belangrijk), ondersteunen docenten bij lastige gesprekken en bevorderen de kennismaking over en weer (ook meegaan op huisbezoek).

Schoolsoort VO & MBO
Aanpak Individuele aanpak en groepsaanpak
Contactschool Sondervick college, Praktijkschool Bladel in samenwerking met Stichting Stimulans Veldhoven.
Download(s) Product pdf