CINOP (Centrum voor Innovatie van Opleidingen) gebogen over de gevolgen van het entreeonderwijs en de toekomstige verhoging van de eisen voor taal en rekenen in het MBO.">

De gevolgen van de invoering van het entreeonderwijs

Rondetafelbijeenkomst
13-02-2013    Redactie    Nieuwsarchief

Rondetafelbijeenkomst 22 januari 2013

Woensdag 22 januari 2013 hebben vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de gemeente Eindhoven en het Servicepunt Leren en Werken regio Eindhoven zich onder leiding van CINOP (Centrum voor Innovatie van Opleidingen) gebogen over de gevolgen van het entreeonderwijs en de toekomstige verhoging van de eisen voor taal en rekenen in het MBO.

Hierbij is van gedachten gewisseld over de gevolgen van het entreeonderwijs voor de deelnemers (inclusief volwassenen) die een probleem hebben met taal en andere basisvaardigheden. Goede voorbeelden en nieuwe initiatieven voor de ondersteuning van deelnemers op de arbeidsmarkt kwamen aan bod. Het rondetafelgesprek had een informatief karakter, maar was ook bedoeld om gezamenlijk een beeld te vormen van de impact van aangekondigde maatregelen en alvast te kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen.

 Na deze eerste bijeenkomst is een vervolgafspraak gemaakt waarbij meer specifiek op een onderdeel ingezoomd zal worden op basis van actueel cijfermateriaal.