Annie van Doremalen: ‘een nieuw schooljaar houdt een belofte in’

Samen de schouders eronder
31-08-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Een nieuw schooljaar houdt een belofte in: nieuwe studenten/leerlingen, een nieuw begin, een nieuwe uitdaging. En het opnieuw ontmoeten van de zittende studenten en leerlingen die hun opleiding vervolgen. Iedereen is uitgerust om weer met veel energie te starten. Voor jongeren die een onderbreking hebben in hun schoolloopbaan is het soms lastiger de draad weer op te pakken. Zij hebben soms een extra zetje nodig of een extra uitnodiging om hun schoolloopbaan weer op te pakken.

Grillig beeld
De afgelopen jaren vertoonde het aantal VSV-ers in de regio Zuidoost Brabant een grillig beeld en wisselende trend.

Schooljaar 2012 – 2013: 1004 leerlingen/studenten

Schooljaar 2013 – 2014: 1141 leerlingen/studenten

Schooljaar 2014 – 2015: de voorlopige cijfers tonen geen daling aan

De aandacht voor de jongeren die dreigen uit te vallen is groot, deze aandacht zal ook onverminderd moeten blijven. Alle betrokken partners van het programma ‘Aanval op schooluitval Zuidoost Brabant’: VO-scholen, MBO-scholen en de gemeenten werken samen zodat het aantal ongediplomeerde schoolverlaters afneemt. Het programma ondersteunt en verbindt.

Ruim 40 projecten
In het schooljaar 2015 – 2016 worden vanuit het programma Aanval op schooluitval ruim 40 projecten gefaciliteerd en ondersteund. Het zijn projecten die uitgevoerd worden in onderwijsteams op VO en op MBO-scholen. In deze projecten richten docenten en begeleiders zich op die accenten die feitelijk voor leerlingen en studenten het verschil gaan maken. Een overzicht van de projecten vindt u hier.

Kennis en inzichten actief met elkaar delen
Het programma Aanval op schooluitval loopt inmiddels een aantal jaren. Er is veel kennis en ervaring aanwezig in de diverse organisaties die wij de moeite waard vinden om te delen. De voorbeelden van good practice die in een bepaald onderwijsteam al ervaren zijn, kunnen veel inspiratie geven.
Het programma zal dit schooljaar een aantal inspiratiebijeenkomsten organiseren voor docenten en begeleiders zodat kennis en inzichten actief met elkaar gedeeld kunnen worden. De projectondersteuners van het programma zullen deze bijeenkomsten organiseren en faciliteren.
Tevens zal een aparte bijeenkomst georganiseerd worden voor de directie waarin men geïnformeerd wordt over het programma, de aanpak en de voortgang.

Samen met u zetten we de schouders eronder om het schoolsucces van leerlingen en studenten te verhogen.

Namens het programma ‘Aanval op schooluitval Zuidoost Brabant’,

Annie van Doremalen