Samenwerking tussen ROC Eindhoven en Pius X College in techniekopleidingen

Samenwerking techniekopleidingen
03-12-2012    Redactie    Nieuwsarchief

Het doel van dit initiatief is meer leerlingen te interesseren voor techniekonderwijs zodat voldaan kan worden aan de groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven. Pius X en ROC Eindhoven hopen in januari 2013 al te kunnen starten met een eerste groep van circa 20 leerlingen die vanuit Pius X praktijkonderwijs en vmbo zullen instromen. De focus zal in eerste instantie liggen op lassen, plaat- en constructiewerk en mogelijk verspanen. Ook heftruckopleidingen staan in de planning.

Met het aanbieden van mbo-opleidingen op niveau 1 en 2 kunnen leerlingen van de praktijkopleiding en het vmbo in circa zes jaar een opleiding op mbo-niveau 2 afronden. Hierbij is de verwachting dat een groot deel van deze leerlingen direct begeleid kan worden naar een betaalde baan. Bij de start van de samenwerking zal de focus vooralsnog liggen op de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), waarbij leerlingen gemiddeld maximaal drie dagen per week stage lopen bij een bedrijf in de omgeving. De verwachting is dat met ingang van het volgende schooljaar het aantal leerlingen én het aantal deelnemende bedrijven flink kan worden vergroot.