De schouders onder de samenwerking

Samenwerking vmbo en mbo
24-09-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Het afgelopen jaar zijn er op de website van SPV voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen vmbo en mbo gepubliceerd. Acht portretten van deze samenwerking zijn er verschenen. 

De portretten zijn nu gebundeld in een boekje onder de titel ‘De schouders onder de samenwerking’. In het boekje zijn de tips die de verschillende samenwerkingsverbanden hebben gegeven op een rijtje gezet en is de rode draad uit de samenwerking gehaald. Belangrijkste aandachtspunt voor succesvolle samenwerking: met elkaar communiceren: uitleggen wat je doet en hoe je dat doet, zodat er wederzijds vertrouwen ontstaat.

Je kunt het boekje hier gratis downloaden