‘Een goed beeld van de opleiding is cruciaal’

Schoolkeuzes
25-10-2011    Redactie    Nieuwsarchief

Dion Tijssen en Bregje van der Horst zijn VSV-contactpersoon op De Groene Campus in Helmond.

‘Vooral in de schoolkeuze van onze studenten zie ik het spaak lopen. Sommige leerlingen hebben een verkeerd beeld van opleiding of loopbaan. Ze hebben vaak alleen oog voor de leuke en praktische kanten. Dat er soms ook theorie bij komt kijken, valt dan tegen. Ook het beroepsbeeld kan in de praktijk anders uitvallen dan verwacht. Dat patroon moet je doorbreken.’

Volgens Tijssen probeert De Groene Campus het tij te keren met maatregelen, gericht op drie lijnen: extra aandacht bij de intake van nieuwe leerlingen, versterking van de studieloopbaanbegeleiding en het aanscherpen van de zorgstructuur. ‘We kijken bij de aanname scherper naar de persoon. Wat is zijn motivatie, wat staat er in zijn doorstroom-portfolio waar we rekening mee moeten houden. Het is cruciaal dat die leerling op de juiste plek terecht komt. Samenwerking met de toeleverende scholen is ook belangrijk. Om potentiële VSV-ers betere alternatieven te kunnen bieden zijn er inmiddels afspraken gemaakt tussen de MBO-scholen in de regio.’

Ook in de studieloopbaanbegeleiding steekt De Groene Campus veel moeite. ‘Onze mentoren krijgen steun van collega’s met speciale taken die hen helpen het hele proces van begeleiding te beschrijven.’ Tijssen denkt daarnaast dat er met innovatie in de onderwijsprogramma’s nog veel te bereiken valt in het gevecht met schooluitval. ‘Aan de Groene Campus hebben we internationale stages waarvoor leerlingen enkele weken naar bijvoorbeeld India, Thailand of Afrika gaan. Daarnaast verstevigen wij onze contacten met het bedrijfsleven. Allemaal zaken waardoor leerlingen zich beter thuis voelen binnen hun opleiding.’

Laatste kans

Waar Dion Tijssen langer met het thema VSV bezig is, zet Bregje van der Horst, contactpersoon bij Helicon Eindhoven, juist haar eerste schreden op dat pad. ‘ Ik wil de komende tijd daarom veel leren van andere contactpersonen in de regionale netwerken.’ Ze weet dat ze niet de makkelijkste studenten onder haar hoede heeft. ‘Voor veel leerlingen zijn wij de laatste kans. Het is hard werken om deze groepen binnenboord te houden. Moeilijk is dat wij door het ministerie worden afgerekend op Niveau 2. Voor sommigen is dat niet haalbaar. Met keihard knokken halen ze een diploma Niveau 1, maar officieel staan wél te boek als voortijdig schoolverlater.’ Van der Horst heeft wel ideeën om VSV terug te dringen. ‘Zorgen dat de school niet saai wordt. En verder is me gebleken dat sport een uitstekend middel is om doorzettingsvermogen, vertrouwen en saamhorigheid tot stand te brengen.’