Ik weet nu precies hoe ik mijn intake ga doen

Sollicitatie- en Presentatietraining
19-04-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Deviante Communicatie & Ontwikkeling ontwikkelde een Sollicitatie- en Presentatietraining, gericht op vmbo-leerlingen, waarin de inzet van professionals uit het bedrijfsleven centraal staat. Halverwege 2015 sprak Deviante met verschillende onderwijspartijen over het aanbieden van deze training als pilot.

In december 2015 maakten 119 leerlingen kennis met deze sollicitatietraining op het Strabrecht College in Geldrop en in maart 2016 145 leerlingen op het Carolus Borromeus College in Helmond.

Voorbereiding op de intakegesprekken
Het Strabrecht College en het Carolus Borromeus College zien de pilot als een kans op het verder versterken van hun LOB-beleid. Met deze training worden de leerlingen voorbereid op het vinden en verkrijgen van een stageplaats én goed voorbereid op de intakegesprekken van het mbo.  
“Ik heb straks mijn intakegesprek en deze tips ga ik gebruiken.” Leerling van het Carolus Borromeus College in Helmond.

Oefenen
Professionals uit het bedrijfsleven, met een HRM-/HRD achtergrond, verzorgen de training. De training bestaat uit twee onderdelen: arbeidsmarktinformatie en een rollenspel. Twee weken voor de training schrijven leerlingen een sollicitatiebrief en cv aan de hand van aangeleverde vacatures. Sollicitatiebrieven en cv’s worden tijdens de rollenspelen behandeld.  Het rollenspel bestaat uit drie á vier oefensollicitatiegesprekken, van 45 minuten. Tijdens de gesprekken heeft iedereen in de groep een rol. De trainer en de sollicitant voeren het gesprek, de rest observeert en geeft na afloop van ieder gesprek tips en tops.  
“Wat me het meest aansprak was het oefenen; door deze gesprekken te oefenen weet je achteraf goed welke indruk je zou hebben achtergelaten.” leerling van het Strabrecht College in Geldrop

Enthousiasme en positieve evaluaties
Op basis van het enthousiasme van de twee scholen en de positieve evaluaties, van zowel de schoolvertegenwoordigers als de leerlingen, mag geconcludeerd worden dat de pilots zeer succesvol zijn verlopen.  

“Wat ik heel sterk vind, is de start met een soort POP: Wie ben je? Waar sta je voor? Wat heb je nodig en wat zijn je krachten? Daar geniet ik van!” Marita van Lierop – afdelingsleider vmbo van het Carolus Borromeus College in Helmond.
 “Leuke wijze van presenteren. Leerlingen kwamen met big smile naar buiten, omdat hun gesprek zo goed was gegaan. Het is geen droge theorie die gegeven wordt. Door de manier van presenteren, met veel voorbeelden, worden leerlingen er echt bij betrokken.” Docent van het Strabrecht College in Geldrop.
“Alles komt aan bod en ook de dingen die je zou kunnen gebruiken voor je intake gesprek.” leerling van het Carolus Borromeus College in Helmond
  
Verankering is nodig
Belangrijk is dat de sollicitatietraining geen ‘los zand’ is. Verankering is nodig om de resultaten ook daadwerkelijk te kunnen borgen.
“Andersom beredeneert, zou het ook het vliegwiel kunnen zijn om ervoor te zorgen dat het een doorlopende leerlijn wordt. We hebben nu gezien hoe belangrijk het gevonden wordt, door de leerlingen, hoe waardevol het ervaren wordt. Maar dat is iets waar we het over moeten hebben." Hans Abels - Afdelingsdirecteur vmbo-TL van Het Strabrecht College in Geldrop.

Hier kun je een sfeerimpressie zien van deze training.