Stagecoach

Doel Voortijdige schooltuitval, door onvoldoende ondernemersvaardigheden, terugdringen naar <10%. Studenten worden voorafgaand aan de stage voorbereid, maar ook tijdens de stage zal de slagingskans afhangen van de intensiviteit van de begeleiding van de risicostudenten.
Thema Coach naar werk
Omschrijving

Eén van de redenen van voortijdig schoolverlaten betreft de stage. Ongeveer 10 % van de studenten beschikken niet over de juiste ondernemersvaardigheden (op tijd komen, feedback kunnen ontvangen etc.) en vallen hierdoor uit. Dit project zorgt ervoor dat studenten in korte tijd deze vaardigheden kunnen oefenen en zich eigen maken. Hierna kan met de reguliere stage worden begonnen en kan de student uiteindelijk zijn stage succesvol laten verlopen.

Schoolsoort MBO alle niveau’s
Aanpak Individuele- en groepsaanpak
Contactschool Summa Zakelijke Dienstverlening
Download(s) Product pdf