BBL’ers hebben bij de start soms een zetje nodig!

Straatrat die allerlei baantjes had
16-02-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Met de keuze voor een BBL opleiding begint de zoektocht naar een geschikt leerbedrijf. Op een website als stagemartkt.nl kunnen jongeren zelf op zoek naar een bedrijf. Maar wat als:

  • Er weinig vacatures te vinden zijn?
  • De jongere niet weet hoe en waar te beginnen met zoeken?
  • De beroepskeuze toch niet de juiste lijkt te zijn?
  • De jongere niet sollicitatievaardig genoeg is?
  • Er in de proefperiode geen match blijkt te zijn tussen de jongere en het bedrijf?
  • Werknemers vaardigheden ontbreken?

De doelgroep: Een beeld van de jongere
Ondersteuner van het programma, Floortje van der Meer opent de bijeenkomst met een eigen bijdrage aan dit onderwerp. De veel gelezen blog ‘Deze jongen doet zo zijn best en ik schaam me…’ is uitgangspunt om inzicht te geven in de doelgroep. Jongeren die een BBL opleiding willen doen maar niet aan een baan komen om wat voor reden dan ook. Wat maakt het dat wij als ROC niet zeggen: Welkom! Waarmee kan ik je helpen? Je zoekt een leerbedrijf? Wij gaan je helpen die te vinden!

 

Maarten van der Linden
Maarten van der Linden


De taak van het ROC.

Kort geeft Hillie Blommers van het Summa College aan dat de taak van het ROC in het begeleiden naar een BPV bedrijf beschreven staat als inspanningsverplichting. Maar wat houdt dat dan in? Iedere Summa opleiding geeft hier een andere invulling aan. Hillie is blij met de input van deze bijeenkomst die zij kan gebruiken bij het project instroom waarbij het instroomproces van het Summa College opnieuw onder de loep wordt genomen. Begeleiding naar een BBL werkplek zou in het instroom proces een prominentere rol moeten krijgen.

Bij ROC Ter AA kennen ze de intercedent arbeid die naast dat het onderwijsteam het contact heeft met de bedrijven uit de branche studenten matcht aan een geschikt leerbedrijf.

In het kader van het thema ‘Coach naar werk’ werd op 4 december 2015 de inspiratiebijeenkomst  ‘Jobcoaching’ georganiseerd heeft. Het volledige verslag van deze inspiratiebijeenkomst en de bijbehorende downloads kun je hier vinden.