Studiegids

Doel Jongeren en hun ouders volledig informeren over de opleiding.
Thema Blijf in verbinding
Omschrijving

De studiegids geeft de jongere en de ouders alle informatie die nodig is. Er is informatie over het beroep, het opleidingsprogramma, het onderwijs, de examinering en een algemeen deel met informatie over de school.

Schoolsoort MBO BOL alle niveau’s
Aanpak Individueel
Contactschool ROC Ter AA
Download(s) Product pdf